Wat is broetry?

boetry.jpg

Broetry is een vermenging van 'bro' (straattaal en afkorting van 'brother'; broer-vriend-maat) en 'poetry' (poezie). Het was een populaire vorm van storytelling, voornamelijk op sociale media en meer bepaald op LinkedIn. Het bestaat uit langere status-updates met paragrafen van 1 lijn lang. Daardoor lijken de publicaties qua vorm op een gedicht. De auteur tagt vervolgens zijn "bro's", die geselecteerd worden op basis van hun groot netwerk.

Veel van dergelijke posts werden opgepikt door het LinkedIn algoritme en gingen viraal. Dit kwam omdat de inhoud gemakkelijk te consumeren was door gebruikers en omdat veel lezers daardoor feedback gaven op de gepubliceerde verhalen en aldus hun engagement toonden.
Omwille van het succes werd het 'broetry' format meer en meer gebruikt, vooral na een publicatie van de methode en een aantal succesvolle voorbeelden in Buzzfeed. Tot LinkedIn zijn algoritme vervolgens aanpaste waardoor de zogenaamde 'broems' weer minder populair werden.

Content