UBA eist concrete maatregelen van Facebook

uba-facebook-exigence.jpg

UBA had op 3 juli een constructief gesprek met Facebook om de bezorgdheden van haar leden adverteerders te uiten en om duidelijkheid te krijgen over hoe het Facebook medium aan adverteerders een veilige en maatschappelijk verantwoorde merkomgeving kan bieden.

Adverteerders zijn bezorgd

Voor merken zijn diversiteit en respect voor personen een fundamentele waarde. Merken vinden het niet aanvaardbaar dat haatdragende, onverdraagzame, discriminerende en racistische boodschappen via sociale media een grote verspreiding krijgen. Adverteerders zijn voorstander van de vrije meningsuiting. Maar vrije meningsuiting stopt waar wetten overtreden worden.

Merken hechten er belang aan dat de waarden van de media waarin zij investeren overeenkomen met de waarden van hun merk. Merken zijn bezorgd over hun 'brand safety' op het Facebook platform. Zij wensen hun merk in een correcte en veilige context te plaatsen.

Merken zijn bezorgd over de verspreiding van fake news over hun producten en bedrijven. Te vaak wordt foutieve, aanstootgevende en maatschappelijk onverantwoorde berichtgeving snel verspreid via het platform, zonder enige waarschuwing en zonder enige mogelijkheid van de adverteeder om hierop in te grijpen.

Merken zijn bezorgd over een gebrek van dienstverlening van Facebook naar adverteerders. Zij hebben niet de mogelijkheid om urgente problemen aan te kaarten -zoals het hacken van een account- waardoor een oplossing lang op zich laat wachten.

De volledige reclame-community in België investeert sinds vele decennia in een efficiënt systeem van zelfregulering via de vzw Communicatie Centrum (CC) en de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame(JEP). Via deze organen nemen adverteerders, bureaus en media de verantwoordelijkheid om mediakanalen veilig te maken voor mensen en merken. Adverteerders vinden het noodzakelijk dat een belangrijk medium zoals Facebook zich eveneens aansluit bij deze zelfregulering.


Adverteerders vragen concrete actie

Facebook is ervoor verantwoordelijk om een veilige en eerlijke mediaomgeving voor mensen en merken te creëren. Adverteerders vragen Facebook om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Concreet vragen zij:

  • de inzet van effectieve en efficiënte tools om haatdragende, onverdraagzame, discriminerende en racistische boodschappen snel op te sporen en te verwijderen
  • transparante informatie over wat Facebook concreet doet om een veilige context te garanderen voor merken en mensen
  • een betere rapportering en data waarmee marketeers kunnen controleren waar hun advertenties online terechtkomen
  • een snelle identificatie van onjuiste informatie over merken en een efficiënt systeem om de adverteerder daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen
  • een nationaal aanspreekpunt die platform gerelateerde problemen snel en adequaat kan oplossen
  • deelname aan het nationale systeem van zelfregulering in België via het CC en de JEP

Opvolging

UBA vraagt om de constructieve dialoog met de adverteerders op regelmatige basis verder te zetten en om de vooruitgang op de aangehaalde punten te bespreken. Inzicht in wat Facebook concreet doet en gaat doen is essentieel om adverteerders in staat te stellen een keuze te maken om wel of niet te blijven adverteren op Facebook.

Media