Adverteerders vragen online platformen concrete acties via GARM

garm.png

Iets meer dan een jaar geleden werd de Global Alliance for Responsible Media (GARM) gelanceerd. Het overkoepelend doel was de verwijdering van schadelijke online content en het elimineren van onbedoelde reclameondersteuning daarvan. Het GARM-handvest bevat een plan om meer consistentie, transparantie en controle te bewerkstelligen.

De afgelopen periode heeft de combinatie van de COVID-pandemie, maatschappelijke en raciale protestbewegingen en de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen opnieuw de kwetsbaarheden van de online platformen blootgelegd. Opnieuw is aangetoond dat ze dringend behoefte hebben aan een robuuster en consistenter kader voor de bestrijding van schadelijke inhoud. Op dit moment zijn veel adverteerders en hun bureaus aan het herzien hoe ze deze kritieke kwesties kunnen aanpakken.

Gezien de recente gebeurtenissen is er de noodzaak om de GARM-agenda te herzien en om prioriteit te geven aan specifieke onderwerpen. De gebieden waarop we ons nu richten in ons werk met platformen zijn de volgende:

  • Een overname van de GARM-definities voor schadelijke inhoud, met een focus op 'Hate Speech' en 'Acts of Aggression'. Het is belangrijk dat de hele industrie dezelfde terminologie hanteert.
  • Een harmonisatie van de methodologieën die de platformen gebruiken om te rapporteren over schadelijke inhoud
  • Transparantie creëren via onafhankelijke verificatie van metingen en rapportages
  • Verbeteren van de controle om de adverteerders in staat te stellen om beter geïnformeerd beslissingen te nemen over naast welke inhoud en in welke context ze hun merken willen tonen

Via het GARM SteerTeam en via werkgroepen is WFA - en via die weg ook UBA - actief betrokken bij deze plannen. Ons doel is om alle platformen aan te zetten tot het ontwikkelen van een consistent plan om bovenstaande stappen snel aan te pakken en om de nodige acties binnen de afgesproken tijd uit te voeren.

Content