Wat is 'Funnel’?

funnel.jpg

Een marketing 'funnel' (het Engelse woord voor trechter) is een proces dat een doelgroep doorloopt van algemene interesse tot uiteindelijke conversie. De term wordt voornamelijk gebruikt in online omgevingen. Het proces heeft de vorm van een trechter: bovenaan zit het grootst aantal personen en telkens als er een nieuwe stap genomen wordt, vallen er meer mensen af.

TOFU staat voor 'Top Of Funnel'. Dit is de fase waar bezoekers rondsurfen op een website en zich oriënteren. Relevante content en informatie zijn hier belangrijk.

MOFU staat voor 'Middle Of Funnel'. Dit is de fase waar de geïntereseerde bezoeker geconverteerd wordt naar een concrete lead. Hij is op zoek naar meer informatie. Case studies en product brochures kunnen hier belangrijk zijn.

BOFU staat voor 'Bottom of Funnel'. Hier is de prospect klaar om een aankoopbeslissing te maken en klant te worden. O.a. gepersonaliseerde informatie, demonstratie, gratis testen en evaluaties worden hier belangrijk om tot de conversie over te gaan.

E-commerce & Sales