Belgische consumenten hechten vandaag meer belang aan duurzaamheid dan vóór COVID-19

Joeri Van Den Bergh_cirkel.jpg

Bijna negen op de tien Belgen vinden duurzaamheid vandaag belangrijk in vergelijking met acht op tien Belgen twaalf maanden geleden, zijnde vóór COVID-19. Volgens de tweedelige studie die in juli 2019 en in augustus 2020 uitgevoerd werd door InSites Consulting, kan deze stijging over alle generaties heen worden vastgesteld, waarbij de grootste verandering in attitude genoteerd werd onder de Millennials (+13%).

Nu duurzaamheid zo hoog op de agenda staat, mag het niet verbazen dat 49% van de Belgen in 2020 beweert zelf duurzaam te leven, wat een stijging van 8% vertegenwoordigt in vergelijking met 2019. In lijn daarmee zeggen meer consumenten dat ze duurzame gewoontes hanteren dan twaalf maanden geleden. Het meest opvallend is een stijging van 21% in het aantal mensen dat plastic zakjes weigert (71%) en een stijging van 15% mensen die overschotjes opgebruiken (87%) om duurzamer te leven.

“Als gevolg van de lockdown en de gesloten restaurants, herontdekten mensen het plezier van huisbereide maaltijden. Om overbodige winkelbezoeken zoveel mogelijk te beperken - en om de rijen buiten te vermijden of het risico om besmet te geraken, te verlagen - werden consumenten zich meer bewust van de houdbaarheidsdatum van het voedsel in hun koelkast”, legt Joeri Van den Bergh, trendwatcher bij InSites Consulting, uit.

Energie, kledij en gebruiksgoederen vormen de top drie van de sectoren die zorgen voor duurzaamheid, volgens de Belgische consumenten

Wanneer ze stilstaan bij het belang van duurzaamheid in de verschillende sectoren, dan rangschikken de Belgische consumenten energie, kledij en gebruiksgoederen in hun top drie. Het is interessant om vast te stellen dat het percentage Generatie Z-consumenten dat de kledingindustrie in hun top drie plaatst, verdubbeld is de voorbije twaalf maanden, van 21% naar 42%.

Dit gevoel ligt in lijn met de DHZ-kledingtrend die we tijdens de COVID-19-lockdown vaststelden, waarbij jonge consumenten meer bewuste inspanningen deden om duurzaam te zijn door kleren zelf te gaan aanpassen en te upcyclen, wat hen ook hielp om positief te blijven in enkele vervelende maanden die ze thuis in lockdown doorbrachten”, aldus Joeri Van den Bergh.

Naast het aannemen van goede, duurzame gewoontes, zorgde de COVID-19-lockdown er ook voor dat 64% van de Belgische consumenten de natuur en het belang van zuivere lucht opnieuw begonnen te waarderen. Het is dan ook geen verrassing dat consumenten het verlagen van de CO2-uitstoot als de belangrijkste bekommernis inzake duurzaamheid rangschikten, waarbij de grootste verandering de voorbije twaalf maanden genoteerd werd bij Millennials (+14%). Het verlangen naar zuivere lucht heeft al een aanzienlijke impact op de mobiliteitssector, waar consumenten nu vragen naar veilig, hygiënisch transport waar de social distancing nageleefd wordt en dat ook minder files en vervuiling veroorzaakt. 46% van de Belgische consumenten gelooft in 2020 dat wagens die rijden op diesel en fossiele brandstoffen zouden moeten verdwijnen en vervangen worden door elektrische wagens. Bijna vier op de tien Belgen (38%) is het ermee eens dat de steden autovrij zouden moeten worden (wat 11% meer is dan vóór COVID-19).

Meer dan acht op de tien Belgische consumenten geloven dat merken en bedrijven verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de planeet.

Aansluitend op de CO2-uitstoot, wordt klimaatverandering vandaag als een belangrijk probleem inzake duurzaamheid beschouwd door 84% van de consumenten, wat een stijging van 18% vertegenwoordigt in vergelijking met 2019. 38% van de Belgen gelooft immers dat de COVID-19-crisis het gevolg is van een wereldwijd ecologisch onevenwicht, van de globalisering van handel en reizen en van problemen in de voedselketen. 84% meent dat merken en bedrijven verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de planeet, een gevoel dat het voorbije jaar toenam (+13%). Meer dan zes op de tien Belgen (64%) geeft aan dat ze ook hun eigen consumptiegewoontes zouden willen veranderen om duurzamer te zijn. Deze goede intenties liggen ietsje hoger (70%) bij vrouwen en jongere generaties (Millennials en Generatie Z).

“In het algemeen zagen we dat bijna acht op de tien Belgen vinden dat de overheid niet voldoende doet om de klimaatverandering in te perken. Ze hebben het gevoel dat de regering het voortouw zou moeten nemen in het bevorderen van een duurzame levensstijl, maar de urgentie van het probleem en de trage reactie van de politici op de klimaatbetogingen in het verleden, zorgen ervoor dat de consumenten zich tot bedrijven en merken richten om een betere wereld te creëren”, aldus Joeri Van den Bergh.

Belgische consumenten zijn meer bezorgd over raciale diversiteit en gelijkheid

Misschien wel de meest interessante vaststelling van allemaal is dat 18% van de Belgische consumenten het vrijwaren van raciale diversiteit en gelijkheid aangeven wanneer hen gevraagd wordt naar de onderwerpen die ze associëren met duurzaamheid. Dit gevoel nam met 6% toe over alle generaties heen. Deze cijfers liggen ietsje hoger bij Generatie Z, waar 21% diversiteit en gelijkheid op dit ogenblik associeert met duurzaamheid, een cijfer dat in 2019 op 9% lag. We kunnen ongetwijfeld veronderstellen dat deze stijging beïnvloed werd door de sociale onrusten die de voorbije maanden plaatsvonden en de daaruit volgende protesten, ter ondersteuning van de Black Lives Matter-beweging bijvoorbeeld.

“Het coronavirus en de economische crisis verplichten Generatie Z, de meest diverse generatie ooit, om ongelijkheid en ongelijkwaardigheid nog meer te erkennen. COVID-19 zal het activisme onder jongeren voeden, aangezien ze nu extra zorgen hebben over hun toekomst,” besluit Joeri Van den Bergh.

De volledige studie werd door Joeri Van den Bergh voorgesteld op de UBA Trends Day, op donderdag 17 september.

Research & Insights Sustainability