De ontwikkelingen rond addressable TV

Wanneer adverteerders op zoek gaan naar maximaal bereik op relatief korte termijn blijft TV vaak het voorkeursmedium.

Zo kan voor een branding campagne naar een brede doelgroep aan de start van de customer journey, waar bereik vaak dé centrale KPI is, de kijkbuis een uitstekende piste zijn. 

Het is echter onontkenbaar dat ook zeer veel ongeïnteresseerde consumenten worden blootgesteld aan reclame op grote schaal, de zogenaamde waste. En dit fenomeen heeft altijd al bestaan. Is er dan geen manier om onze reclameboodschappen enkel te tonen aan een relevant publiek? Een publiek dat perfect aansluit bij de doelgroep van onze boodschap? 

Vandaag bemerken we een transitie naar een wereld van platformen, een digitale wereld die bepaald en geregeerd wordt door data :

Alessandro Papavisualharvest.jpg

Met het verdwijnen van de 3rd party cookie in een nabije toekomst kunnen adverteerders niet meer rekenen op cookie trackers om gemakkelijk extra data aan te kopen voor hun campagnes. Data die adverteerders zélf bezitten (1st party data) worden dus belangrijker dan ooit. Deze “eigen” data  zullen een centrale rol spelen in de marketingstrategie van morgen.

We lijken op weg naar een toekomst waarin gericht adverteren de norm zal worden. Vandaag kan men op alle digitale touchpoints  de beoogde doelgroep op (kost)efficiënte wijze bereiken door gebruik van data. Ongeacht dat nu binnen een GAFA omgeving is of simpelweg op het netwerk van een nationale speler. Data is digitaal, en daar hebben de TV aanbieders in de laatste jaren ook naar gehandeld. De komst van addresseerbare, gerichte TV-reclame lijkt een beloftevolle evolutie op middellange termijn. 

Dankzij een gezamenlijke aanpak van TV-aanbieders is er vandaag een gestandardiseerd aanbod op de markt, waarbij een adverteerder keuze heeft uit een data pool van hoge kwaliteit die een aggregatie is van de data van verschillende commerciële aanbieders in het Belgische medialandschap. Dit is goed voor de markt én voor de regies die addressable TV later uitrolden dan hun concurrenten. Zij genieten nu mee van de voordelen van een geaggreerd aanbod waarbij doelgroepen, rapporten en technische specificiaties gealigneerd zijn.

Consumenten kunnen vandaag dus bereikt worden op een manier die voor hen relevant is. In het huidige, jonge, landschap wordt addressable TV echter gebruikt ter  “ondersteuning van een lineaire tv-campagne” . Zal deze trend zich verderzetten of zal men evolueren naar een meer doelgerichte aanpak? Wellicht wijst zich dat vanzelf uit zodra het addressable wat matuurder wordt in onze markt.

 

 

Media