Gendergelijkheid in de audiovisuele beroepen

CSADroitdesFemmes.jpg

Eind oktober presenteerde de Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de resultaten van zijn studie 'Gendergelijkheid in de audiovisuele beroepen', die ons aan de hand van specifieke analyses en statistische gegevens inzicht verschaft in de situatie in de Franse Gemeenschap.

CSA verkondigt dat “De bedoeling bovenal was om een eerste kwantitatieve balans op te maken van de geslachtsverhouding in de audiovisuele beroepen in de Franse Gemeenschap, maar ook om de mechanismen achter die ongelijkheid te begrijpen en na te denken over hefbomen of actiepistes om gendergelijkheid te stimuleren.”

De studie stelt een reeks observaties op met betrekking tot ongelijkheden tussen mannen en vrouwen binnen de audiovisuele beroepen. Sommige van die bevindingen heeft de audiovisuele sector met andere sectoren gemeen, andere zijn specifiek van toepassing op de audiovisuele sector, met name atypische uren en onzekere werksituaties (freelancers en zelfstandigen) maar ook moeilijke toegang voor vrouwen tot bepaalde audiovisuele beroepen.

De studie onthult de moeilijkheden waarmee mediaprofessionals geconfronteerd worden wanneer ze hun werk met hun privéleven willen verzoenen. Dit zijn enkele van de factoren die een zware rem zetten op vrouwen: de ongelijke verdeling van de huishoudelijke taken, de doorgaans atypische uren waarop men in de mediasector moet werken en ten slotte, het moederschap dat veel vrouwen moeilijk combineerbaar vinden met een job in de audiovisuele sector en het maken van promotie...  25,41% van de vrouwen en 7,58% van de mannen die een loon trekken, zijn het dan ook eens met de stelling dat het ouderschap hen ooit parten heeft gespeeld op de werkvloer (demotie, geen/weigering van promotie, carrière in het slop enz.)

In dat opzicht maakt de CSA enkele aanbevelingen die gericht zijn aan de sector, maar net zo goed aan de overheid.

Bijvoorbeeld, aan de overheid: 

  • Concrete/precieze doelstellingen definiëren in de wetgeving met betrekking tot gendergelijkheid in HR voor uitgevers van audiovisuele mediadiensten, en op zijn minst voor iedereen die overheidssteun krijgt;
  • Thema's zoals gendergelijkheid en discriminatie op basis van geslacht verwerken in de opleiding audiovisuele technieken aan Hogescholen en Universiteiten; een beleid invoeren ter ondersteuning van de genderdiversiteit in de verschillende afstudeerrichtingen en genderstatistieken produceren.


Bijvoorbeeld, aan de uitgevers van audiovisuele mediadiensten: 

  • Toezien op het loonbeleid om te voorkomen dat er een 'genderloonkloof' (gender pay gap) ontstaat en de resultaten voor het publiek toegankelijk maken;
  • Programma's invoeren tot ondersteuning van de loopbaanontwikkeling van vrouwen en hun toegang tot directiefuncties bevorderen;
  • Initiatieven formaliseren en steunen ter bestrijding van seksisme, seksuele intimidatie en gendergeweld, zoals workshops, procedures om aan de alarmbel te trekken en de situatie op te volgen, disciplinaire procedures en steunstructuren;
  • Reglementen formaliseren en steunen tot ondersteuning van een betere werk-privébalans: ontwikkeling van diensten op maat binnen het bedrijf om het gezinsleven makkelijker te maken (crèche en kinderopvang, tussenkomst in de opvangkosten, ...), betere indeling om het evenwicht tussen gepresteerde tijd en het gezinsleven te bevorderen (familiaal verlof voor zowel de vrouwen als de mannen, mogelijkheid om thuis te werken, ...) enz.

Neem een kijkje op de website

Media