Wat is Merkactivisme?

activisme de marque.jpg

Merkactivisme of 'brand activism' wijst op een actieve betrokkenheid van een merk bij maatschappelijke kwesties. Het is een strategie waarbij merken een standpunt innemen over wat er in de wereld gebeurt.

Voorbeelden van maatschappelijke onderwerpen zijn: de klimaatverandering, gender gelijkheid, inclusie, enzovoort. Via merkactivisme probeert men het merk een gevoel van ethische meerwaarde te geven en het te onderscheiden van de concurrentie. Door te kiezen voor een merk dat zich engageert voor een maatschappelijk doel krijgt de consument het gevoel dat hij bijdraagt aan dat maatschappelijk doel.

Merkactivisme betekent keuzes maken. Wanneer een merk zich engageert in een maatschappelijk debat heb je voorstanders en tegenstanders. Vroeger waren bedrijven niet altijd geneigd om controversiële standpunten in te nemen uit schrik dat sommige consumenten zouden afhaken. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de gemaakte keuzes overeenkomen met de overtuigingen van de doelgroep. Om geloofwaardig te zijn moet het engagement authentiek en van langere duur zijn.