Meer vertrouwen in e-commerce bedrijven dankzij reclame

e-commerce.jpg

VIA heeft samen met zijn Nederlandse tegenhanger Screenforce een onderzoek opgezet over e-commerce. Het onderzoek werd uitgevoerd door Ruigrok NetPanel en gaat in op het e-commerce aankoopgedrag en de rol die media daarbij spelen. Een van de opvallende conclusies is dat bijna een op de drie Belgen aangeeft meer vertrouwen te hebben in de daadwerkelijke bezorging door e-commerce bedrijven dankzij TV-reclame (28%) of Radio reclame (33%). Voor social media reclame en online reclame is dat een stuk lager.

Bijna alle Belgen van 18 jaar en ouder doen online aankopen

Het onderzoek is van 2 tot 11 december 2020 uitgevoerd door Ruigrok NetPanel onder een representatieve steekproef van de Belgische (en de Nederlandse bevolking) van 18 jaar en ouder. De steekproef bestaat uit 1.096 respondenten (544 NL en 552 FR) in Belgie en 1.144 in Nederland.

Het blijkt alvast dat 95% van de Belgen het afgelopen jaar weleens online wat hebben gekocht. In Nederland ligt het iets hoger met 97%. We kunnen dus gerust stellen dat e-commerce nu helemaal doorgebroken is.

Verschillen tussen Nederland en België zijn afhankelijk van de sector

Kleding is zowel in België als in Nederland het meest gekochte product online. Daarna volgen boeken/games/cd’s/dvd’s en verzorgingsproducten die in beide landen ongeveer op hetzelfde niveau liggen.

Ook huis- en tuinproducten, en vakantie/reis/hotel/appartement zijn in beide landen belangrijk

Nederland ligt vaak voorop (huis & tuin, avondeten, vakantie, aankoop van voedingswaren) en Vlaanderen komt daar vaak als eerste achter, terwijl Wallonië telkens de laagste score haalt.

Uitzonderingen zijn de sectoren verzorging, speelgoed en DIY waar de penetratie van online kopen gelijk of hoger ligt in België.

Persoonlijke relevantie meest belangrijk voor reclame om te inspireren tot een online aankoop

Zowel in België als in Nederland geven de respondenten in de eerste plaats aan dat de reclame een product moet bevatten dat relevant is voor de persoon zelf. Dan volgt dat reclame leuk moet zijn om naar te kijken en dat de reclame te begrijpen moet zijn. Beide criteria zijn meer uitgesproken in België.

Opvallend: zowel in Nederland als in België is “de reclame moet me iets nieuws leren” significant belangrijker voor mannen dan voor vrouwen.

Meer vertrouwen in e-commerce bedrijven dankzij TV en Radio reclame

Het voeren van reclame op TV en Radio draagt zowel in België als in Nederland bij tot het vertrouwen in een goede afloop van de aankoop. De sterke score van radio in België springt hier opnieuw in het oog. Voor online reclame en social media wordt daar minder vaak mee ingestemd.

Picture 1.jpg

Reclame belangrijker voor webshops zonder fysieke winkels

Omdat webshops zonder fysieke winkels helemaal virtueel zijn, is vertrouwen van groot belang. Hoe kunnen ze dat opbouwen? Van de ondervraagden is 22% het eens of helemaal eens met het statement ‘Webshops die geen fysieke winkels hebben vertrouw ik meer wanneer ze reclame maken op TV’. Voor radio is dat percentage 20%. Ook hier scoren sociale media en online reclame beduidend lager – vooral in Nederland valt het lage cijfer van sociale media op.

Media Research & Insights