Digital Ad Trust Belgium bereikt 63% van alle Belgen

DATBereikBelgie.jpg

Ruim anderhalf jaar na de start van Digital Ad Trust is het aantal gelabelde websites voor zowel display als video, nog steeds aan een opmars bezig. Alle publishers die besloten mee te werken aan de opbouw van dit digitale ecosysteem hebben allen hun kwaliteitslabel voor display met 1 jaar verlengd. Daarnaast is het label voor video nog steeds in volle groei om ook voor dit formaat de bereikcijfers op te trekken.

Samen met Initiative Media onderzocht DAT Belgium wat de omvang is van het DAT ecosysteem : vandaag kunnen adverteerders die display reclame maken op deze premium websites rekenen op een nationaal bereik van 63%, met een kleine meerderheid in Vlaanderen. Ondanks het relatief bescheiden aantal websites die voor video gelabeled werden, kan men wel al rekenen op 34% bereik op nationaal niveau, en zelfs op 42% voor Vlaanderen.

Het belang van lokale media, maar vooral het gegeven dat zij een waardig en kwalitatief alternatief bieden voor buitenlandse online platformen wordt hierdoor steeds meer belicht.

DAT Reach 2021.png

  Bron: CIM

"Digital Ad Trust vestigt de aandacht op sites die zich inzetten voor verantwoorde reclamepraktijken en dat is een goede zaak. Het label laat ons toe lokale partners te selecteren die focussen op de kwaliteit van de reclame-ervaring, zowel voor adverteerders (Brand Safety, Viewability) als voor surfers (ad clutter, privacy). Door zich vrijwillig voor een audit aan te melden, tonen DAT-sites hun engagement voor transparantie. Dit is een positieve manier om zich te onderscheiden van de internationale spelers, wiens huidige tendens is zich naar binnen te keren en externe audits te beperken. Ook al is de lijst van DAT-sites nog beperkt, is het dekkingspotentieel nu al zeer interessant, met een bereik van 63% van de Belgische bevolking voor display en 34% voor video. Hieruit blijkt dat volume en kwaliteit kunnen worden gecombineerd.”
Stéphanie Radochitzki, Digital Strategy Director - Initiative Media

Media