Campagneverificatie : wat denken UBA-leden?

iStock-1151170177.jpg

Op 26 maart organiseerde UBA een Expert Community rond campagneverificatie. Stef Peeters, algemeen directeur van het CIM, schetste wat de toegevoegde waarde en beperkingen zijn van een lokale tool die campagne -en doelgroepvalidatie mogelijk maakt. Deze tool zou steunen op het internetpanel dat het CIM vandaag in zijn internetstudie gebruikt. Maar... wat denkt u hiervan?

Het project en het uitrollen ervan is aantrekkelijk omdat de marktoplossingen rond dit thema vandaag niet voordehandliggende zijn, terwijl verificatie zeker niet onbelangrijk is.

De doelstelling van deze vergadering was om een uitgesproken standpunt aan het licht te brengen rond de nood aan het ontwikkelen van zo'n campagnetool. Opmerkelijk was dat enkele adverteerders aangaven nog niet van dit initiatief gehoord te hebben, ondanks het feit dat het al enkele jaren in ontwikkeling is. De adverteerders die aanwezig waren hadden concrete interesse in het project. Andere adverteerders zijn gebonden door internationale contracten.

Als aanvulling op de stemmen die aan bod kwamen tijdens deze Expert Community, willen we polsen naar uw mening via 5 korte vragen (ca. 1 minuut).

De antwoorden van deze bevraging zullen bestudeerd en gebruikt worden om rond dit thema een opinie te formuleren en zo het (on)belang van dit project te bekrachtigen vanuit een adverteerdersstandpunt.

Klik hier om deel te nemen aan de bevraging

U kan hieronder ook de presentatie downloaden die tijdens de sessie op 26 maart werd gepresenteerd voor bijkomende informatie rond campagneverificatie.

Documenten

Media