UBA formuleert aandachtspunten rond lokale verificatietool voor campagnes

iStock-1282195447.jpg

Advertentieverificatie is een proces waarmee adverteerders kunnen controleren of hun advertenties in de juiste context, de juiste sectie van een website en aan de juiste doelgroep worden weergegeven. Deze aanpak is belangrijk: het kan de manier waarop marketeers digitale media aankopen en hoe impressies worden gemeten in de markt verbeteren. Daarom moet het gebaseerd zijn op een relevante ad verification-technologie.

Het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) onderzoekt de mogelijkheid om een campagneverificatie tool te laten ontwikkelen als een lokale oplossing op vlak van doelgroepverificatie én viewability voor video- en displayformaten.

Onderstaande punten zijn gebaseerd op de input van de Expert Community Paid Media rond campagneverificatie en een aparte bevraging van mediaspecialisten bij eigen leden.   

 • Indien de gekozen technologie voldoende meerwaarde biedt, niet duurder is dan huidige oplossingen (die schaars zijn) en het project snel genoeg ontwikkeld wordt, is de bereidheid van adverteerders aanwezig om financieel bij te dragen.

 • De financiering van dit gebeuren is een belangrijk punt en een reden waarom deze tool vandaag nog niet werd verwezenlijkt. Twee financieringsmodellen zijn mogelijk: enerzijds gebaseerd op een collectieve bijdrage van adverteerders, anderzijds via een individuele bijdrage van 0,15% op de campagne CPM. De meningen zijn verdeeld:
  • zo’n 20% ziet het graag tot stand komen via een collectieve bijdrage.
  • Een vergelijkbaar aantal verkiest een individuele bijdrage via de campagne CPM (ca. +0,15% op de kost).
  • Een derde van onze adverteerders weigert bij te dragen indien de waarde van deze tool niet kan worden aangetoond.
  • Alle adverteerders contribueren vandaag reeds indirect aan de werking van het CIM.

 • De uitdaging voor adverteerders is duidelijk: kunnen fungeren in een transparant digitaal ecosysteem met hoge kwaliteitsstandaarden. Daarnaast kijkt men uit naar het bereiken van doelgroepen over alle digitale platformen heen, en dat in een kwalitatieve context. Het uitgangspunt blijft nog steeds dat een adverteerder op zoek is naar het evenwicht tussen bereik, correcte prijs en kwaliteitsvolle context.
 • Nagenoeg 70% van adverteerders ontvangt vandaag al cijfers met betrekking tot de digitale videocampagnes die ze voeren. Deze cijfers gaan van aantal clicks en totaal absolute contacten tot bereik en zichtbaarheid (viewability). Driekwart van de adverteerders vertrouwen deze cijfers. Opmerkelijk is dat een kwart niet weet hoe betrouwbaar deze gegevens zijn. Hier bestaat een opportuniteit om alle data en rekeneenheden te centraliseren in één tool die beheerd wordt door een neutrale entiteit zoals het CIM.

 • Zo’n negen op tien UBA-adverteerders vindt het meten van videocampagnes door het CIM een waardevol initiatief.

 • Kwaliteit van media, efficiëntie, objectiviteit in meting, benchmarking en meer transparantie zijn volgens adverteerders de voornaamste argumenten voor campagne -en doelgroepverificatie. Deze elementen zijn de typische pijnpunten in het hedendaagse digitale ecosysteem, en kunnen dankzij verificatie in kaart gebracht en bestreden worden.
Media