Negen vragen aan Christine Jean, AG

christine_jean.png

In deze rubriek laten we een UBA-lid aan het woord over zijn/haar merk en passies. Wat drijft hen? Wat inspireert hen?  Vandaag stellen we onze 9 vragen aan Christine Jean, Head of Marketing, Branding & Media Management bij AG Insurance

Wie is Christine Jean?

Ik ben een allrounder als het op marketingcommunicatie aankomt. De laatste 30 jaar (dat begint toch al te tellen) spitste ik me op verschillende onderdelen toe: van reclame over media (zowel in regie als bij een agentschap), branding, aanwezigheid van merken en digitale marketing tot social media management. Bij AG kan ik al die ervaring ten dienste stellen van het merk, maar ook van mijn collega's over de verschillende businessafdelingen heen. Ik probeer mezelf ook nuttig te maken door me in te zetten voor het onderwijs, het verenigingsleven en beroepsverenigingen als UBA.

Waarvoor staat het merk AG en wat is precies uw taak?

AG biedt particulieren en ondernemingen, klein en groot, een zeer uitgebreide waaier aan verzekerings- en bijstandsproducten maar ook aanvullende diensten. Denk maar aan SoSimply.be dat je in contact brengt met gecertificeerde vakmensen voor alle werken in en aan je huis of Phil at Home dat mensen de vrijheid biedt om zelfstandig thuis te blijven wonen door ze toegang te geven tot een persoonlijke assistent en IoT-apparaten. Of AG Health Partner, een dienstenplatform dat ondernemingen ten dienste kunnen stellen van medewerkers die niet zonder kleerscheuren uit de pandemie zijn gekomen om hun geestelijke, lichamelijke of sociale gezondheid weer op te krikken.

Onze merkbelofte "Supporter van jouw leven" kon onze missie niet beter samenvatten: AG koestert de ambitie om iedereen de kans te geven om hun levensprojecten te realiseren, in het volste vertrouwen dat ze voldoende beschermd zijn om alle positieve en negatieve uitdagingen die hun pad nog zullen kruisen het hoofd te bieden.

Het is mijn taak om het merk AG zo goed en zo helder mogelijk te laten communiceren, enerzijds via inspirerende berichten in een herkenbare taal, anderzijds via een geïntegreerde en doeltreffende strategie van communicatiemiddelen en -kanalen.

Wat zijn jullie grootste uitdagingen voor 2021?

AG is op vele domeinen actief en dus liggen er heel wat uitdagingen in het verschiet. Toch zou ik durven zeggen dat het onze grootste uitdaging is om onze positie als marktleider te versterken door onze oplossingen en dienstverlening zo goed mogelijk te blijven afstemmen op een wereld die constant in beweging is. Anderzijds moeten we ook actief bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen (zoals de vergrijzing van de bevolking). Die uitdagingen zijn niet nieuw of gaan niet alleen op voor 2021, we werken er voortdurend aan maar sommige, zoals de digitalisering of mentale gezondheid, zijn door corona in een stroomversnelling gekomen.

Op welke realisatie(s) van uw bedrijf of merk bent u het meeste trots?

Het is ons gelukt een sterke persoonlijkheid op te hangen aan AG, wat ook bevorderlijk was voor de spontane naamsbekendheid en het imago van het merk. AG werd drie jaar op rij verkozen tot 'Beste verzekeringsmerk', en dat terwijl de markt van de verzekeringen toch een behoorlijk dynamische markt is.

Wie of wat is uw grootste inspiratiebron? Of waar put u energie uit?

Ik prijs me dolgelukkig in een sector te werken waar ideeën de drijvende kracht zijn, zij aan zij met grote visionairs die zich inzetten voor de zaak. Zij drukten me altijd op het hart dat 'niets onmogelijk is' en hebben m'n honger naar kennis en vooruitgang onophoudelijk gevoed.

Welke ontmoeting of gebeurtenis heeft een grote impact gehad op uw professioneel leven?

Ik heb een heleboel mooie herinneringen, maar er is één ontmoeting die toch echt wel een blijvende indruk op mij heeft achtergelaten: die met de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu. Hij was peter van de ngo Close The Gap, waar het agentschap waar ik toen voor werkte, Leo Burnett, de communicatiepartner van was. Ik ben absoluut niet gelovig, maar die man straalt zo'n energie uit... Als hij je aanspreekt, is hij oprecht blij daar te zijn. Hij herinnert er me vaak aan dat ik belangstelling moet tonen voor anderen, zeker in een omkaderende functie als de mijne, maar ook in het dagelijkse leven. Hoe kun je trouwens aan marketing doen als je blind bent voor de wereld rondom je, voor de uitdagingen waar mensen mee geconfronteerd worden?

Wat is uw favoriete hobby en waarom?

Ik ben hyperactief, dus ik doe veel aan cultuur en ik sport veel. 's Avonds ga ik meestal naar het toneel. Ik geniet er van de creativiteit (en omdat Vlaanderen en Wallonië nu eenmaal barsten van het talent), het teamwerk (een goede verstandhouding is essentieel voor een goede voorstelling), de diversiteit en uiteraard het feit dat alles 'live' gebeurt. Vóór de pandemie zag ik één, soms twee voorstellingen per week, en één keer per jaar speelden we met ons eigen amateurgezelschap. Online laat ik het allemaal aan mij voorbijgaan omdat daar de magie van het podium ontbreekt.

Welk boek/welke film/welk museum moet iedereen volgens u gelezen/gezien hebben?

Je moet je culturele appetijt voortdurend voeden en voor alle genres blijven openstaan. Mijn raad om stil te staan bij de wereld waarin we leven en die we aan de generaties na ons zullen achterlaten: een goed sciencefictionboek levert de grootste openbaringen op. Laat de auteur je meeslepen in zijn of haar wereld!

Welke levenswijsheid of gouden raad wilt u onze leden nog meegeven?

Blijf trouw aan je waarden, heb respect voor jezelf en doe waar jij zin in hebt, sluit de ogen voor de druk die je omgeving op jou zet.

We danken Christine van harte voor haar bijdrage. Wilt u ook deelnemen aan deze rubriek? Mail dan naar Kristin Hannon, Sales & Loyalty Manager via kristin@ubabelgium.be