Nieuwe e-learning: Create an effective agency ecosystem

Agency roster_iStock-625877808.jpg

Hoe zorgt u ervoor dat verschillende bureaus samenwerken in een efficiënt ecosysteem?

Het beste ecosysteem heeft weinig te maken met het aantal agentschappen waaruit het bestaat maar wel in hoeverre deze partners nog relevant zijn voor de veranderende noden van het bedrijf en of ze al dan niet complementair zijn, eerder dan te vechten voor een groter aandeel uit uw budget.

Anja De Landsheer, partner PitchPoint, geeft u in vier afleveringen richtlijnen en een concreet plan van aanpak rond:

  1. De definitie van een ecosysteem van bureaus
  2. Het evalueren en herbekijken van de huidige mix van bureaus en de financiële impact ervan op het budget
  3. Het hertekenen van een nieuw ecosysteem, gebaseerd op de toekomstige behoeften en ambities
  4. Het uitwerken van een effectief operationeel model tussen alle stakeholders en het implementeren van een relevant corporate governance plan

De e-learning video’s* kunt u hier bekijken.

*E-learning is een gratis dienst van UBA, exclusief voor leden. U kan dus uw kennis op uw eigen tempo, 24/24 en 7/7 online aanscherpen.

Strategy Agency