Binnenkort meer transparante media?

CleanWindowTransparent.jpg

Helpt Mexico een weg banen naar een meer transparante mediawereld? Na de wet Sapin in Frankrijk, is eind april een nieuwe Mexicaanse wet met betrekking tot transparantie in media gepubliceerd. Deze zou dan begin september in werking treden. Deze wetgeving wil "slechte praktijken" in de sector voorkomen en vooral de opaciteit van media aanpakken. Dat heeft de Mexicaanse wetgever verwezenlijkt aan de hand van enkele concrete punten.

Het wettelijke kader zal specifieke gevallen aankaarten waarbij agentschappen er baat bij hebben om voor bepaalde media te kiezen (of aan te bevelen) omdat die voor hen winstgevender zijn, ongeacht of de mediumkeuze de adverteerder ten goede komt.

Hoe deze wet precies totstand kwam is onduidelijk, maar de betrokkenen personen zijn wel degelijk mensen met kennis van de media-industrie. Zo werd er rekening gehouden met elementen zoals kortingen, transparantie of opt-in-transacties (bv. inventory media). Dit zijn typische zaken die uitgevoerd worden door agentschappen als opdrachtgever. 

Via WFA kunnen we de belangrijkste elementen van deze wet samenvatten :

 • Bureaus mogen geen media-inventaris kopen als opdrachtgever voor doorverkoop aan adverteerders. Bureaus mogen enkel media kopen die de adverteerder (klant) effectief bestelt.
 • Alle kortingen die het mediabureau ontvangt van de media moeten worden overgedragen aan de adverteerder.
 • Een bureau kan alleen compensatie ontvangen die met een adverteerder is overeengekomen.
 • Een bureau dat diensten verleent aan een adverteerder mag niet tegelijkertijd diensten verlenen aan een mediaverkoper.
 • Noch een bureau, noch een derde (door het bureau ingeschakeld) kunnen een vergoeding, commissie of financieel voordeel ontvangen van een mediaverkoper.
 • Bureaus moeten adverteerders informeren over financiële relaties die zij kunnen hebben met media-aanbieders.
 • Media-aanbieders zullen de facturen rechtstreeks aan de adverteerder moeten richten en niet aan het agentschap, hoewel de factuur via het agentschap kan worden betaald.

Voor programmatic aankopen :

 • Bureaus moeten met mediaverkopers transparant zijn inzake de identiteit van de adverteerder.
 • Mediaverkopers zullen, ten aanzien van adverteerders, gedetailleerde informatie verstrekken over de data en locatie van campagnes, advertentieformaten en kosten (incl. alle kortingen).
 • Bureaus moeten gedetailleerde rapporten aan de adverteerder verstrekken in de maand volgend op het einde van de reclamecampagne.

Sancties bij overtredingen :

 • De adverteerder of het bureau dat zich niet aan de wet houdt, krijgt door de wet een boete opgelegd gelijk aan 2% van de omzet.
 • Agentschappen die zelf advertentieruimte verwerven om deze vervolgens door te verkopen (bv. inventory media) krijgen een boete gelijk aan 4% van de omzet.
Media