Wat is Quantum Marketing?

quantum-marketing-UBA.jpg

In zijn nieuwste boek definieert Raja Rajamannar, Chief Marketing Officer bij MasterCard, Quantum Marketing als de nieuwe geestestoestand die marketeers moeten ontwikkelen, willen ze bestand zijn tegen de uitdagingen die marketing met zich meebrengt.

Voor Raja Rajamannar is Quantum Marketing het vijfde marketingparadigma, na Product Marketing, Emotional Marketing, Data-Driven Marketing en Digital & Social Media Marketing.

Om dit concept te verduidelijken, grijpen we terug naar de definitie van een kwantumcomputer: anders dan een conventionele computer, waar transistors berekeningen uitvoeren met binaire gegevens (gecodeerd in bits, met een waarde van 0 of 1), werkt een kwantumcomputer met qubits waarvan de kwantumtoestand oneindig veel waarden kan hebben.

Marketingverantwoordelijken moeten voortaan vernieuwende en relevante marketingbelevingen kunnen creëren om het hoofd te bieden aan die oneindigheid van waarden en mogelijkheden. Marketeers moeten de consument tegemoet gaan op de kruising van dit doolhof van content, gegevens, objecten en technologieën. Het is op die kruising dat zich het vijfde paradigma bevindt, Quantum Marketing.

Data & Technology