Wat is Ideation ?

Ideation-uba.jpg

Ideevorming of ideatie verwijst naar het proces van het ontwikkelen en overbrengen van prescriptieve ideeën naar anderen, meestal in een zakelijke omgeving. Het beschrijft de opeenvolging van gedachten, van het oorspronkelijke concept tot de implementatie.

Ideaties kunnen voortkomen uit kennis uit het verleden of heden, invloeden van buitenaf, meningen, overtuigingen of principes. Ideevorming kan worden uitgedrukt in grafische, schriftelijke of mondelinge termen.

Ideatie is de derde fase in het Design Thinking-proces en draait helemaal om het genereren van ideeën. Voor we ideatie meer in detail gaan verkennen, vatten we nog even de vijf fasen van Design Thinking samen: Empathise, Define, Ideate, Prototype en Test.