Wat is OKR?

Results.jpg

OKR staat voor 'Objectives and Key Results'. Het is een methode waarbij organisatiedoelstellingen gekoppeld worden aan concrete en meetbare resultaten.

OKR's worden op drie niveaus gedefinieerd: op bedrijfsniveau, teamniveau en persoonlijk niveau. Telkens stellen we enerzijds de vraag wat de doelstellingen zijn en anderzijds bepalen we welke meetbare resultaten we moeten halen om deze doelstellingen te bereiken.

OKR's zijn gebaseerd op de organisatiestrategie en worden ondersteund door initiatieven. Objectieven binnen de OKR-methode hebben volgende kenmerken: ze geven richting, zijn inspirerend, begrijpelijk, motiverend en uitdagend. Voor elk objectief worden een 3 à 5-tal Key Results bepaald die meetbaar, kwantitatief en beïnvloedbaar zijn. Op basis van de te bereiken Key Results worden dan de nodige specifieke initiatieven bepaald.

De OKR-methode verzekert dat de uitgevoerde taken steeds gekoppeld zijn aan de strategie van de organisatie. Ze leidt tot meer effectiviteit, meer interne samenwerking en zorgt voor meer resultaatgerichtheid.