Wordt televisiereclame duurder?

WFA-inflation2022.jpg

Jaarlijks publiceert WFA "Outlook" waarin, dankzij de input van enkele globale media- en adviesbureaus, men een analyse maakt van de mediakosten in de voorbije twaalf maanden en waarin men vooruitblikt op de prijsverhogingen of verlagingen in het komende jaar.  

De meest voor de hand liggende media worden in de analyse opgenomen. Zo krijgen we een overzicht van cijfers afkomstig uit 21 verschillende markten waarin prijsanalyse mogelijk is voor TV, print, internet (video en display), radio en OOH. Hieronder een kort overzicht per medium specifiek voor België :

graph 1  BE
Bron: Outlook2022, WFA

Uit bovenstaande voorspellingen kunnen we ons in 2022 mogelijks verwachten aan stevige prijsverhogingen in televisie en outdoor. Vooral OOH heeft het zwaar te verduren gehad naar aanleiding van de sanitaire crisis. Er werd reeds gerapporteerd dat 2022 werd gezien als jaar van herstel

De voorspellingen bevestigen de neerwaartse trend die print media al enkele jaren kent. Display, dat instaat voor zo'n 20% van alle investeringen in Belgische online media, blijft stabiel.  Echter, de prijzen voor zowel radio als online video zullen volgens deze voorspellingen lager uitvallen in 2022. 

graph 2  BE&other
Bron: Outlook2022, WFA

Een korte vergelijking van de verwachte mediaprijzen in 2022 met de buurlanden toont ons dat vooral Nederland te maken zou hebben met prijsstijgingen. Opvallend is de deflatie voor print media in het Verenigd Koninkrijk, en de algemene lage inflatie vergeleken met andere markten.

Het Federaal Planbureau kondigt voor volgend jaar een jaarinflatie aan van zo’n 3,3%. Uit de grafiek blijkt dat televisie, vaak het medium dat de grootste hap neemt uit het communicatiebudget, een verwachte prijsstijging van 6,4% zou kennen. Die stijging zou bijna het dubbele van de voorspelde jaarinflatie zijn. Hoewel de stijging voor tv het laagst zou zijn in vergelijking met de buurlanden, zou het volgend jaar cruciaal zijn om toe te werken naar een geïntegreerde en kostenefficiënte mediastrategie, met het gebruik van digital video waarvan de voorraad in de Belgische markt toeneemt.

Deze publiekelijk beschikbare indicatoren zijn en blijven prognosetrends gebaseerd op geaggregeerde data. Effectief toepasselijke vergoedingen zullen volledig het onderwerp zijn van individuele en confidentiële onderhandelingen.

 

Media Research & Insights