Diversity & Inclusion: waar staan we in de Belgische marketing sector?

Diversity & Inclusion.png

In het land der blinden is eenoog koning
De D&I Census peilt naar de status van diversiteit en inclusie binnen de marketing- en communicatiebranche. De Belgische resultaten werden recent bekend gemaakt. Het onderzoek brengt belangrijke uitdagingen aan het licht op het gebied van gezinssituatie, leeftijd en geslacht, maar ook geaardheid, etniciteit en handicap. Op veel vlakken is er nog altijd sprake van discriminatie en ongelijkheid in de wereld, ook in de Belgische marketingindustrie.

Voor het eerst werkte de Marcomsector wereldwijd samen, op initiatief van de WFA (World Federation of Advertisers), om de stand van zaken in 27 landen te meten. Er werd onderzocht hoe divers onze sector is samengesteld en hoe mensen diversiteit en inclusie op de werkplek ervaren, inclusief hun gevoel van erbij te horen en hun perceptie van vooruitgang.

In België zijn UBA (United Brands Association), ACC (Association of Communication Companies), UMA (United Media Agencies) en VIA (Audio-Visual media) samen met Kantar de initiatiefnemers van dit grootschalig onderzoek. In totaal hebben 580 medewerkers in de marketing- en communicatiebranche de D&I Monitor ingevuld.

Inclusie
Op de inclusie-index van Kantar, die tot stand komt door vragen te stellen over “het gevoel erbij te horen”, “de afwezigheid van discriminatie” en “de aanwezigheid van negatief gedrag”, scoorde België hoger dan het wereldwijde gemiddelde (74% vs. 64%) en behaalde hiermee zelfs de hoogste score van alle landen die meewerkten aan de studie. Dit betekent dat België het relatief goed doet. Toch zegt nog altijd 26% negatieve ervaringen te ondervinden. Er is dus ruimte voor verbetering.

Inclusion index

In een sector die moeite heeft om het juiste talent te vinden, is het gebrek aan diversiteit en inclusie een ernstig punt van zorg: 8% van alle respondenten in België zegt namelijk waarschijnlijk hun huidige bedrijf of sector te zullen verlaten vanwege het gebrek aan inclusie waarmee ze te maken hebben gehad. Bij werknemers met een niet-Belgische achtergrond ligt dit percentage op 14%. Minder dan de helft (47%) is van mening dat hun bedrijf actief stappen onderneemt om meer divers en inclusief te zijn versus 60% wereldwijd.

Company taking steps D&I

Ondanks deze ernstige tekortkomingen doet de marketingsector het nog steeds beter dan elke andere categorie die door onderzoekspartner Kantar is geanalyseerd, met een totale score van 64% op de Inclusion Index, vóór de op één na hoogste sector, Gezondheid en Farmaceutica, met 60%. De meest voorkomende vormen van discriminatie die uit de enquête wereldwijd naar voren kwamen, waren gezinsstatus en leeftijd.

Welke rol speelt de gezinssituatie?
Gaat het over de gelijke behandeling op het vlak van gezinssituatie, dan vindt 25% van de ondervraagden in België niet dat zijn of haar organisatie werknemers gelijk behandelt, versus 27% wereldwijd. Opvallend is dat 29% van de vrouwen tegenover 18% mannen er zo over denkt. 32% denkt zelfs dat de familiestatus hun carrière kan hinderen. Vrouwen denken dit nog vaker dan mannen, namelijk 36% vs. 23%.

Familystatus D&I

Hoe staat het met leeftijdsdiscriminatie?
Als het op leeftijd aankomt is 22% van de respondenten van mening dat hun bedrijf werknemers niet gelijk behandeld, vs. 27% wereldwijd. Dit percentage ligt hoger bij vrouwen dan bij mannen (24% tegenover 19%). In het algemeen denkt 27% dat leeftijd hun carrière kan hinderen. Oudere respondenten denken vaker dat leeftijd hun carrière belemmert, terwijl jongere respondenten juist denken dat leeftijd een voordeel kan zijn.

Age D&I

Is een fysieke of mentale handicap een belemmerende factor?
Wereldwijd zegt 8% van de respondenten met een handicap te maken te hebben gehad met discriminatie op grond van hun handicap (fysiek of mentaal). Zij scoren ook meestal lager op "het gevoel te hebben dat ik bij mijn bedrijf hoor (73% vs. 82%)". In België hebben zij van alle groepen de meeste discriminatie ervaren (10%) en 17% denkt dat het hun carrière heeft belemmerd.

Discriminatie op basis van religie?
7% heeft discriminatie ervaren op basis van religie. Een religieuze minderheid zijn blijkt het grootste obstakel voor loopbaanontwikkeling (23%).

Kloof tussen mannen en vrouwen?
Het verschil tussen ervaringen van mannen en vrouwen kwam al eerder ter sprake bij de gezinssituatie. In het algemeen voelen vrouwen zich minder thuis in hun bedrijf (80% vs. 85% van de mannen en voelen zij zich gehinderd in hun carrière (16% vs. 10% mannen). Er is een grote kloof tussen mannen en vrouwen wat betreft hun vertrouwen dat ongewenst gedrag wordt gemeld bij HR of senior management (55% vs. 67% mannen).

Gender D&I

Seksuele geaardheid
Geen van de LGBTQ+ respondenten heeft zelf discriminatie ervaren. Het gevoel bij hun bedrijf te horen ligt lager (74% vs. 83% voor heteroseksuelen).

Nationaliteit
3% heeft zelf discriminatie ervaren op basis van hun nationaliteit en het gevoel bij het bedrijf te horen ligt lager voor niet-Belgen (72% vs 83%).

Vervolgmeting in 2023
Het is nu aan ons allemaal om samen te werken aan een meer diverse en meer inclusieve sector en om onze gezamenlijke vooruitgang te meten in een tweede census in het voorjaar van 2023. De D&I guide, een gids met tal van voorbeelden hoe diversiteit- en inclusie kan worden geïntegreerd tijdens het creatieve proces, kan hiertoe bijdragen.

Over de Census: de D&I Monitor is gebaseerd op de volgende 5 diversiteitsdimensies: geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, religie en handicap. De Belgische D&I Monitor is door 580 medewerkers ingevuld, 63% vrouwen en 37% mannen. Van de respondenten heeft 88% de Belgische nationaliteit. Daarnaast is 5% mentaal of fysiek gehandicapt, 61% niet-religieus en 87% heteroseksueel. Wereldwijd zijn de resultaten gebaseerd op meer dan 10.000 respondenten uit 27 markten over de hele wereld, uitgevoerd van juni tot juli 2021

Documenten

Research & Insights Brand Strategy Diversity & Inclusion