Nieuwe Guideline: Maak werk van diversiteit en inclusie in het creatieve proces

D&I_4_Diversity Pitch-1268719270.jpg

Diversiteit en Inclusiviteit: iedereen in de marketingwereld heeft er de mond van vol en beseft dat we er dringend werk van moeten maken. Weinigen weten hoe ze er concreet aan moeten beginnen. Met de “Diversity & Inclusion Guide willen UBA, ACC en UMA u hiermee graag helpen.

Wereldwijde topic
Aan de basis van deze D&I Guide ligt een wereldwijde ‘D&I Census’; een onderzoek in 27 landen, op poten gezet door de World Federation of Advertisers in samenwerking met Kantar, waaraan 580 Belgen uit de marcom wereld deelnamen. In België zijn UBA, ACC, UMA en VIA samen met Kantar de initiatiefnemers van dit grootschalig onderzoek. Er werd onderzocht hoe divers onze sector is samengesteld en hoe mensen diversiteit en inclusie op de werkplek ervaren, inclusief hun gevoel van erbij te horen en hun perceptie van vooruitgang. Het onderzoek brengt belangrijke uitdagingen aan het licht op vlak van etniciteit, geaardheid, gezinssituatie, leeftijd, geslacht en handicap.

Belgische gids
Met de ‘D&I Guide’ willen we een stap verder gaan. Op basis van een door WFA ontworpen Guide, maakten we een Belgische versie, die u zal inspireren om al uw campagnes tegen het licht te houden van de Inclusiviteitsindex, waarvan sprake is in de D&I Census. We overlopen 12 stappen in het creatieve proces: van merkpositionering tot en met resultatenanalyse van uw campagne. En voor elk van die stappen stellen we de juiste vragen en geven we een lichtend voorbeeld. U krijgt er zelfs een inleidend woordje en een zelftest bij van Allyens, het Inclusive Marketingbureau.

Hiermee maakten we iets tastbaars voor de sector en brengen we het D&I-thema opnieuw hoog op de agenda.

“UBA gaf alvast een eerste aanzet in 2019 met de publicatie van het charter “unstereotype communication”, dat bedrijven ertoe aanzet reclame te maken die representatief is voor de samenleving en stereotypen vermijdt. Deze D&I Guide gaat daarin een stap verder en neemt opdrachtgevers, creatieve- en mediabureaus mee doorheen het gezamenlijke proces”.
- Mira De Maeyer, Voorzitter UBA

“Bij ACC deden we enkele jaren geleden al diepgravend onderzoek naar de oorzaken van de ondervertegenwoordiging van talent uit minderheidsgroepen in onze bureaus. Vanuit de overtuiging dat elk bureau een weerspiegeling moet zijn van de samenleving, om de juiste inzichten en drijfveren van alle groepen in die samenleving te begrijpen. We zetten nu volop in op het aantrekken van meer divers talent, maar deze guide helpt ons ondertussen al om ons werk te screenen vanuit de juiste
invalshoek”.
- Marc Fauconnier, Voorzitter ACC

“Maar al te vaak wordt gedacht dat het conceptuele en uitvoerende campagneproces het exclusieve werk is van de creatieve bureaus, het doet ons dan ook plezier dat deze D&I guide alle aspecten van het campagneproces belicht, inclusief de mediaplanning, de opvolging en het meten van de campagne-impact”.
- Hugues Rey, Voorzitter UMA

Met PUB zullen we de komende 12 maanden elk van de 12 stappen uit de D&I guide belichten, zodat u tegen het eind van volgend jaar helemaal klaar bent voor een inclusieve communicatie!

Documenten

Diversity & Inclusion