Merken als katalysator van verandering

Merken als katalysator _ UBA

Wie een merk beschouwt als louter een communicatiemiddel, doet het potentieel ervan oneer aan. Merken kunnen een katalysator zijn, een bedrijf mobiliseren en de kans bieden om zich als gamechanger in de maatschappij te positioneren. In een wereld die voortdurend in verandering is, tellen enkel uw zienswijze en hoe u bijdraagt aan verandering.

Door COVID-19 is alles nog veel sneller veranderd, dat zal niemand ontkennen. In een digitale wereld waarin mensen zijn geëvolueerd van consumenten naar makers en deelnemers aan de hen omringende wereld, is het van cruciaal belang dat kritisch wordt gekeken naar de rol van merken en hoe ze banden smeden. Wie vroeger trouw was aan een bepaald product, wil nu met het merk graag zijn overtuigingen en positieve toekomstvisies delen die het ons mogelijk maken om de toekomst binnen te stappen.

Een positieve visie op de toekomst waarvan we graag deel willen uitmaken

Een merk dat uitsluitend focust op de waarde van een product, heeft dus weinig zin meer. Het merk moet zich positioneren als medebouwer aan die toekomst. En de bijdrage die het als dusdanig levert, moet de mensen overtuigen om erop te vertrouwen en zo hun eigen identiteit te creëren. Want daar zit de essentie: mensen zijn niet meer geïnteresseerd in ons merkverhaal. Ze willen weten hoe ons merk hen kan helpen om de persoon te worden die ze willen zijn. Een beter persoon in een wereld waarin burgerzin en ethiek steeds belangrijker worden.

In die context kan een merk dus niet bogen op zijn verleden om zijn authenticiteit te bewijzen. Een merk moet een positieve visie op de toekomst uitdragen waarvan we graag deel willen uitmaken. Merken mogen zich dus niet langer beroepen op een of ander mooi verhaal over hun oprichting maar moeten een toekomstbeeld schetsen waarin we graag geloven en waaraan we willen deelnemen.

Een gamechanger worden

Inclusiviteit, mentale gezondheid, maatschappelijke rechtvaardigheid en geloven in jezelf... Er bestaan enorm veel manieren waarop onze bedrijven op een menselijke, positieve en regeneratieve manier kunnen bijdragen aan een betere toekomst. De tijd dat merken een communicatiemiddel waren, is voorbij. Merken zijn nu onze gids, ons engagement, de boei die ons de juiste richting aangeeft, die ons drijft om in actie te komen, te vernieuwen, partnerships aan te gaan, mensen aan te werven... en ons gedrag op grote schaal te veranderen.

Dat betekent dat ook de marketing zichzelf moet heruitvinden en en dat de rol die merken spelen, moet worden herbekeken. Merken waren lange tijd een middel tot overconsumptie, symbool voor welvaart. Vandaag moeten ze de katalysator worden voor verandering, het symbool voor een betere wereld waarvan we graag deel willen uitmaken. Daar zit 'm de echte waarde van een merk in de 21e eeuw.

Bron: Innate Motion
Innate Motion is een adviesagentschap voor merkstrategie en de transformatie van bedrijven. Door bedrijven, hun producten, diensten en relatie met de wereld te vermenselijken willen we de verandering naar een positieve en regeneratieve economie versnellen.

Hoe uw merk in de markt plaatsen en waarde creëren met een maatschappelijke impact? Schrijf u in voor onze nieuwe UBA Online Master Class op 17 februari "Branding the change: Regenerative Brands"

Brand Strategy