Feedback en evaluatie. Zuurstof voor een relatie.

Evaluation_iStock-1339694198.jpg

In een relatie kan je niet zomaar op automatische piloot vliegen. Relaties evolueren in de tijd volgens een vast patroon, een beetje gelijkaardig aan een klassieke product levenscyclus.

De levenscyclus van een relatie.

In de relatie adverteerder-bureau onderscheiden we in principe vier fases: de kennismaking, de opbouw, de routine en de afbouw. Die hele levenscyclus duurt gemiddeld drie jaar. Dat is heel kort. Veel te kort als je beseft wat de kostprijs is van een pitch voor beide partijen. En veel tekort als je beseft welke investering nodig is om een nieuwe succesvolle relatie op te starten. 
Het is belangrijk om permanent te investeren in de relatie om ze op peil te houden. Stel het creatieve team regelmatig scherp; zorg dat het bureau emotioneel betrokken blijft; verfijn steeds opnieuw de doelen en de problematiek zodat er een nieuwe uitdaging op tafel ligt.

Feedback en evaluatie. Zuurstof voor een relatie.

Daarvoor geef je regelmatig feedback op een informele manier. Wacht niet tot je iets negatiefs te melden hebt aan het bureau. Geef feedback na elke campagne. En bekijk het als een tweerichtingsproces: vraag ook zelf feedback.
Een evaluatie is iets anders dan feedback geven. Het is structureel, het gebeurt regelmatig en het is formeel. Uit onderzoek blijkt dat adverteerders die hun bureau geregeld evalueren, er ook langer mee samenwerken. Systematisch worden de verschillende aspecten van de relatie overlopen met de bedoeling om de performantie te verbeteren.

Aanbevelingen voor een succesvolle relatie-evaluatie

Een formele evaluatie maakt integraal deel uit van het relatieproces. Het zorgt voor het bespreken van de juiste onderwerpen en vermijdt de doorgaans oppervlakkige en subjectieve commentaar.
Constructieve evaluaties zijn: transparant, wederzijds, breed, regelmatig, consistent, eenvoudig, objectief en toekomstgericht.

Tools

Op basis van een uitgebreid onderzoek onderscheidt PitchPoint drie dimensies die een relatie performant en duurzaam maken: expertise, proces en attitude. PitchPoint ontwikkelde een geautomatiseerde tool COLLAB, die het volledige evaluatieproces kan begeleiden van online vragenlijst tot gestandaardiseerde rapporten. COLLAB is ondertussen goed ingeburgerd waardoor er ook benchmarks ter beschikking zijn.

Meer weten?

In onze UBA online master class 'Remuneration and Evaluation for succes' die doorgaat op 29 april gaat PitchPoint dieper in op de problematiek van bureau-evaluaties en tonen ze de mogelijkheden van COLLAB.

Agency B2B