Betaal uw bureau niet te veel… maar ook niet te weinig!

Remuneration_1153252986.jpg

Merken hebben een professionele communicatie nodig om te groeien. En dus ook partners van het hoogste niveau om hun daarin te begeleiden. Er is een duidelijke correlatie tussen de kwaliteit van de relatie met de bureaupartner en de kwaliteit van de output. Goede relaties leiden tot goed werk en to goede resultaten aan beide zijden van het partnerschap. Anderzijds leiden instabiele relaties tot ineffectieve output.Remuneratie maakt deel uit van de relatie met het bureau. Begrijpen hoe vergoedingsmodellen werken is essentieel.  Zij spelen een rol bij het stimuleren van efficiëntie, effectiviteit en creativiteit.

Van input- tot output-based en result-based remuneratie

In de voorbije decennia is er een enorme evolutie en innovatie in o.a. de digitale dienstverlening van bureaus. De manier waarop we die bureaus vergoeden is niet echt veranderd. De complexiteit van marketing is exponentieel toegenomen, maar de prijsmodellen zijn niet op dezelfde manier geëvolueerd.  

Momenteel is een op 'timesheets' gebaseerde aanpak -ook wel 'input-based' genoemd- nog steeds het overheersende prijsmodel. Het is een makkelijke manier, maar in veel gevallen is dit model niet meer geschikt en heeft het vele nadelen. Overschakelen op een output gebaseerd model geeft nieuwe mogelijkheden, maar is ook niet altijd evident en vrij complex.

We moeten het op tijd gebaseerde model niet zonder meer terzijde schuiven. De eenvoud van deze benadering kan nog steeds een voordeel opleveren, vooral in een vroeg stadium van de relatie tussen klant en bureau. Maar wanneer de tijd rijp is, moet worden gezocht naar meer innovatieve en effectieve manieren van beloning.  En soms is een combinatie van een aantal remuneratie modellen de oplossing. 

Hoe kiezen uit drie grote remuneratiemodellen?

Zes belangrijke parameters bepalen mee welk remuneratiemodel of welke combinatie van remuneratiemodellen volgens u het best bij u past.

  1. Merkbehoeften - Welke verwachtingen koesteren merken?
  2. Scope - Wat voor prestaties leveren bureaus om in de behoeften van merken te voorzien?
  3. Budget - Bepaalt men vooraf hoe het budget over een bepaald tijdsbestek wordt besteed?
  4. Vastgestelde KPI's - In welke mate wijden merken en bureaus prestaties aan het businessresultaat?
  5. Risico - Wat is het risicoprofiel van de merken en bureaus?
  6. Bestuur - Hoe welomlijnd zijn de verschillende aspecten van deugdelijk bestuur?

Hoe gaat u te werk?

In de UBA Master Class 'Remuneration and Evaluation for succes' die doorgaat op 29 april om 12:30 gaan we dieper in op de problematiek van bureau-remuneratie. We overlopen de verschillende remuneratiemodellen met hun voor- en nadelen. En we bekijken op welke manier de verschillende modellen de performantie van de relatie beïnvloeden. 

Lees ook: Nieuwe guideline “Remunerating for success

Agency B2B