Algemene inflatie treft nu ook Belgische media

Inflatie _ Media

In de voorbije maanden kregen we te maken met een algemeen sterk stijgende inflatie. Consumptieprijzen zijn door het dak gegaan en mediaprijzen zijn hierbij niet gespaard gebleven. Eind vorig jaar kregen we een inzage in de voorspellingen die gemaakt werden door WFA, dankzij de input van talrijke media- en adviesbureaus. In een sterk gewijzigde economische context, werden deze voorspellingen nu herzien.

Laat ons beginnen met het vergelijken van de mediaprijzen die voor 2021 werden voorspeld en welke prijzen destijds werkelijk aangerekend werden. Over het algemeen kunnen we stellen dat video (zowel televisie als digitaal) de sterkste inflatie kende, waarbij de reële prijzen nagenoeg  dubbel zo hoog waren als voorspeld. Televisie viel uiteindelijk 98% duurder uit dan voorspeld. De basiswet van economie leert ons dat prijzen beïnvloed worden door vraag en aanbod. Vorig jaar registreerden adverteerders in België een hoge vraag naar videoreclame. Ook de UBA-UMA benchmark leerde ons dat televisie goed is voor 36% van alle reclame-investeringen in België. Dit medium heeft dus een grote invloed op prijsschommelingen.

Outlook22graph1
Source: Outlook2022, WFA

We hebben het consument de voorbije maanden niet makkelijk gehad onder druk van de stijgende inflatie. De herziene voorspellingen dit jaar weerspiegelen dit: alle mediaprijzen worden hoger voorspeld dan initieel verwacht.

De meest indrukwekkende stijging is weggelegd voor digitale video. Daar waar de initiële inflatie werd afgetikt op 1,6% voorspellen de mediabelanghebbenden dat digitale video met een verdere 193% omhoog zal gaan en uiteindelijk uit te komen op 4,7%. Net als vorig jaar bemerken we vooral bij video (tv en digitaal) de meeste prijsverhogingen.

Het Federaal planbureau vertelt ons dat de jaarinflatie in 2021 zo'n 2,44% bedroeg. Dit jaar valt de voorspelling uit op gemiddeld 7,8%. Alles stijgt. Vergelijken we de periode januari-april zijn de consumptieprijzen dit jaar gemiddeld 8,06% duurder dan dezelfde periode in 2021.

Outlook22graph2
Source: Outlook2022, WFA

Geen uitzondering op Europees niveau. Ook bij onze buurlanden zullen adverteerders meer betalen voor video in de komende periode. Print media en de vraag ernaar lijkt erop achteruit te gaan in het Verenigd Koninkrijk. Vooral in de laatste jaren is dat het geval, dat wordt ook bevestigd door de data van Statista.

Outlook22graph3
Source: Outlook2022, WFA

Uiteindelijk zijn deze voorspellingen niet meer dan dat, slechts voorspellingen. We dringen aan dat deze gegevens niet bedoeld zijn om het niveau van de vergoedingen op enige wijze te beïnvloeden, die volledig het onderwerp zijn van individuele onderhandelingen.

Media