Bekijk onze Training 24/7 en krijg een gratis Kinepolis ticket!

Ontdek het aanbod

De Media Key Facts nu beschikbaar in digitaal formaat

MKF2022.jpg

Ontdek de volledig gedigitaliseerde versie van de Media Key Facts, uitsluitend toegankelijk voor UBA-leden. Dit rapport beschrijft de bruto-investeringen per medium en per taalgebied (NL/FR). De gegevens hebben betrekking op de periode tot en met juni 2022.

Andere interessante cijfers zoals bruto-investeringen per economische groep, per sector of cijfers met betrekking tot de situatie van direct mail in België zijn eveneens beschikbaar.

https://www.ubabelgium.be/nl/news-resources/resources/media-key-facts

Met dank aan de medewerking van Nielsen en Black Tiger Belgium.

Netto-mediabestedingen met betrekking tot internet, een rapport genaamd Digital Benchmark, brengen wij in samenwerking met UMA in een latere fase. Het veldwerk voor dit rapport start binnen enkele maanden.

Data & Technology Media