De Media Key Facts nu beschikbaar in digitaal formaat

MKF2022.jpg

Ontdek de volledig gedigitaliseerde versie van de Media Key Facts, uitsluitend toegankelijk voor UBA-leden. Dit rapport beschrijft de bruto-investeringen per medium en per taalgebied (NL/FR). De gegevens hebben betrekking op de periode tot en met juni 2022.

Andere interessante cijfers zoals bruto-investeringen per economische groep, per sector of cijfers met betrekking tot de situatie van direct mail in België zijn eveneens beschikbaar.

https://www.ubabelgium.be/nl/news-resources/resources/media-key-facts

Met dank aan de medewerking van Nielsen en Black Tiger Belgium.

Netto-mediabestedingen met betrekking tot internet, een rapport genaamd Digital Benchmark, brengen wij in samenwerking met UMA in een latere fase. Het veldwerk voor dit rapport start binnen enkele maanden.

Data & Technology Media