Data management : tips voor uw mediacontract

good collaboration.jpg

Nu het einde van de third party cookie er aankomt zijn adverteerders steeds meer bezig met data om minder afhankelijk te zijn van derdepartij oplossingen zoals precies de cookie. 

Uw mediacontract dient dan ook precies aan te geven hoe al uw campagnedata worden bewaard, beheerd en gebruikt. Zorg er voor dat u toegang heeft tot campagnedata die worden beheerd door uw mediabureau, hetzij door een directe toegang tot het aankoopplatform, hetzij door een periodieke rapportage die u met uw bureau afstemt

Waar moet u als adverteerder mee rekening houden? 

  • Programmatic: zorg dat uw agentschap gebruik maakt van een uniek seat-ID (= buyer account ID), dat uitsluitend bestemd is voor uw campagnes
  • Data management: zorg er voor dat vooraf wordt afgesproken hoe uw data wordt beheerd. Data die kunnen voortvloeien uit digitale campagnes (bvb DSP logs) worden soms geanonimiseerd en geaggregeerd in een databank door het agentschap om hun dienst te optimaliseren. Spreek af met uw mediabureau of u hier voor open staat binnen het kader van uw samenwerking.
  • Wetgeving: Verzeker uzelf dat u een protocol hanteert m.b.t. uw data zodat deze worden beheerd volgens de GDPR wetgeving. Een derde (!) van de respondenten aan de WFA ondervraging heeft géén strakke richtlijnen m.b.t. databeheer of heeft hier geen weet van. Tref ook voorzorgsmaatregelen in geval de samenwerking met uw bureau eindigt. Het is belangrijk een plan te hebben over hoe uw data zal worden overgedragen aan nieuwe partners, en/of hoe uw data eventueel moeten worden vernietigd. Zorg ervoor dat uw gegevens niet worden gedeeld met andere klanten of partners (tenzij u specifiek toestemming hiertoe geeft). Idealiter zouden gegevens apart moeten worden gehouden om u te verzekeren van exclusiviteit.

Dit artikel, gebaseerd op het document Media Contract Guidance van de WFA, kadert in een reeks over transparantie in media. Deze reeks zal in de komende weken gepubliceerd worden op de UBA website. Het doel van deze reeks is om UBA-leden advies te geven hoe ze het contract en de samenwerking met hun mediabureau kunnen optimaliseren. Gerealiseerd in samenwerking met fma Belgium.

Data & Technology Media Agency