De marcom sector stimuleert Diversity, Equity & Inclusie in hun bedrijven

DEI Workplace Marcom guide.jpg

UBA zet zich in om Diversity, Equity en Inclusion (DE&I) in de communicatiesector te bevorderen, in samenwerking met ACC, BAM, Creative Belgium en UMA. De 5 verenigingen bundelen hun krachten om de rol en het belang van DE&I in de hele sector te benadrukken en nodigen hun leden uit om deel uit te maken van dit engagement. Op die manier kunnen we samen een positieve impact creëren op de maatschappij.

Als sector creëren wij een groot deel van de media-inhoud die mensen dagelijks consumeren. We hebben dus de maatschappelijke verantwoordelijkheid om rekening te houden met de nieuwe DE&I-normen; niet alleen in onze communicatieboodschappen, zoals in de D&I guide in creative process, maar ook op de werkplek, zoals geïllustreerd in de gids hieronder.

Richtlijnen voor de toekomst

Dit is een ideale gelegenheid om uw bedrijf voor te bereiden op de toekomst, met kennis van zaken over wat er aan het gebeuren is. De engagementen in deze richtlijnen zullen u in staat stellen enkele quick wins te realiseren en we zijn ervan overtuigd dat de inzichten een belangrijke impact zullen hebben op het uitbouwen van de toekomst voor uw bedrijf en de samenleving.

De richtlijnen zijn opgedeeld in drie luiken:

  1. Wat is DE&I?
  2. Waarom is DE&I belangrijk voor onze sector?
  3. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat DE&I breed omarmd wordt door onze community? Dat laatste wordt geïllustreerd aan de hand van 16 stellingen, elk onderbouwd met voorbeelden.

ACC, BAM, Creative Belgium, UBA en UMA raden hun leden aan om de richtlijnen binnen hun bedrijf te bespreken, iemand als verantwoordelijke aan te stellen voor het respecteren en promoten van meer DE&I en processen aan te passen waar nodig. Enkel op die manier kunnen we als sector de voorbeeldfunctie invullen die van ons verwacht wordt.

De gids over DE&I op de werkplek kan u hier worden downloaden.

Documenten

Brand Strategy Diversity & Inclusion