Draag bij aan de tweede Digital Benchmark van UMA en UBA

LN24_UMA1.png

Begin dit jaar had UBA, in samenwerking met UMA, het genoegen u in primeur een studie te presenteren die de netto digitale mediabestedingen in België op exhaustieve wijze in kaart brengt.

De resultaten van deze studie hebben heel wat media-aandacht genoten, met een uitzending die aan deze studie werd gewijd op LN24 en talloze artikelen en vermeldingen in vakpers en mainstream media.
Screenshot 2022-12-07 115913

UBA, samen met UMA, zal dit onderzoek naar netto digitale mediabestedingen in België voor het jaar 2022 herhalen.

UBA nodigt zijn leden uit om deel uit te maken van de studie. Ook in deze editie krijgen participanten exclusieve rapporten die betrekking heeft op hun specifieke sector. Sectorrapporten zijn uitsluitend bestemd voor deelnemers aan de studie.  

De methode blijft ongewijzigd: net als in de eerste editie polsen we naar het antwoord op 2 concrete "ja/nee vragen" :

  • Koopt u (een deel van) uw digitale media in-house of vanuit een internationale HUB?

  • Indien ja, bent u bereid om deze investeringen (op Belgisch grondgebied) te declareren aan een gerechtsdeurwaarders? (Fidelius gerechtdeurwaarders centraliseert, anonimiseert en aggregeert alle data.)

Alle antwoorden worden anoniem behandeld. Ook negatieve antwoorden zijn belangrijk.

Adverteerders die “ja” antwoorden op vraag 2, krijgen een specifieke en eenvoudige template opgestuurd. Deze excel template kan ingevuld en opgestuurd worden naar Fidelius.

Vragen? Contacteer zaki@ubabelgium.be

Media