Media-inflatie volgend jaar naar verwachting tussen 4 en 5%

inflation2024.png

De World Federation of Advertisers (WFA) publiceert ieder halfjaar een rapport met de titel "Outlook". Dat rapport biedt een overzicht van de stijgende/dalende mediakosten in het afgelopen jaar en een vooruitblik op de prijsontwikkelingen in het komende jaar. Ontdek wat dit betekent voor uw medium en/of uw communicatieplan.

Kort door de bocht: 2023 was op het vlak van media-aankoop een redelijk duur jaar. In juni voorspelden we reeds dat de prijsstijging voor het grootste medium in ons land, televisie, voor heel 2023 zo’n 9,2% zou bedragen. Dat bleek nu, 5 maanden later, een onderschatting te zijn: er wordt verwacht het jaar af te sluiten met een prijsstijging van 10,4% voor tv reclame. Ook Out-Of-Home kent een aanzienlijke heropleving sinds het dieptepunt in volle covidpandemie. De sterk stijgende vraag naar communicatie via dit medium, onder impuls van onder meer DOOH, maakt dat ook affichage één van de grootste prijsstijgers is dit jaar, gevolgd door radio, dat zoals we weten nog steeds centraal staat in het Belgische medialandschap.

BEinflation24
Bron: Outlook2023, WFA

De vooruitzichten voor volgend jaar zijn milder. Televisie was dit jaar de grootste stijger, maar in de voorspellingen van 2024 halveert de inflatie voor tv waarbij een stijging van zo'n 5% wordt verwacht t.o.v. 2023.

Kijken we opnieuw terug naar dit jaar, kunnen we met zekerheid stellen dat de Belgische markt lang niet de enige was die het moeilijk te verduren had. Onze noorderburen kregen te kampen met een prijsinflatie voor televisiereclame die nagenoeg 4 procentpunten hoger ligt dan in België. En ook Duitsland en Frankrijk hinken niet ver achterop. Opmerkelijk is de (sterke) deflatie van dit medium in het Verenigd Koninkrijk. Weetje: Turkije rapporteerde in 2023 een televisie-inflatie van … 126,3%.

WFA3biss
Bron: Outlook2023, WFA

Blikken we vooruit op de evoluties van volgend jaar, dan merken we dat ons land in lijn ligt met de andere EU-markten met een gemiddelde media-inflatie tussen 4% en 5% voor alle media. De cijfers lijken ook aan te geven dat de prijzen gunstiger evolueren in televisie, zeker in onderstaande oefening. Voor het zoveelste jaar op rij merken we een prijsdaling voor printmedia in het Verenigd Koninkrijk. Dit medium kampt al enkele jaren met een dalende vraag in de Britse markt, hoewel het in België nog steeds aantoont waarom het zo waardevol kan zijn in uw communicatieplan. 

WFAINflationgraph3
Bron: Outlook2023, WFA

Uiteindelijk zijn deze voorspellingen niet meer dan dat, slechts voorspellingen. We benadrukken dat deze gegevens niet bedoeld zijn om het niveau van de vergoedingen op enige wijze te beïnvloeden, die volledig het onderwerp zijn van individuele onderhandelingen.

Media