Reglementering van en controle op de reclame (een uitgave van UBA en Raad voor Reclame

Samen met de Raad voor de Reclame publiceren wij de 'Reglementering van en controle op de reclame'. Dit lijvig repertorium bevat een overzicht van de voornaamste wetteksten op vlak van reclame en van de zelfregulerende bepalingen inzake reclame. Ook wordt de werking van het controleorgaan JEP toegelicht.

Download de documenten in pdf.

Documenten