Standpunt UBA ivm Beleidsnota Media Vlaanderen

UBA evalueert de Beleidsnota Media van Minister Sven Gatz

Op 13 november 2014 presenteerde Sven Gatz -Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel- zijn Beleidsnota Media 2014-2019 in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Vervolgens lichtte Lieven Cobbaert -adjunct kabinetschef- deze beleidsnota verder toe op de SARC Sectorraad Media. UBA was aanwezig op beide presentaties.

Download de documenten in pdf.

Documenten