Reclamewijsheid bij Vlaamse jongeren 2015-10-26

xmpyz2uz_400x400-2.png

Hoe gaan kinderen en jongeren om met de nieuwe reclamevormen?

AdLit is een vierjarig onderzoeksproject dat gecoördineerd wordt door de Universiteit Gent. AdLit staat voor ‘advertising literacy‘ of reclamewijsheid.
In dit project werken 6 onderzoeksgroepen van vier universiteiten (UGent, KU Leuven, UA en VUB) en heel wat stakeholders samen om na te gaan hoe ze de reclamewijsheid van minderjarigen voor nieuwe (digitale) reclamevormen kunnen verhogen. UBA is één van de stakeholders in dit project.

Wat is er in het eerste jaar van ‘Adlit’ gerealiseerd?

  • Inventarisatie reclamewijsheid in het onderwijs 
    Hieruit blijkt dat er tot nu toe weinig aandacht is voor reclamewijsheid in het onderwijs. De AdLit onderzoekers hebben hierover duidelijke beleidsaanbevelingen geformuleerd. 
  • Inventarisatie reclamewijsheid in de wet werd in kaart gebracht op een handig A4. Ook heeft u toegang tot het volledig rapport over de Europese wetgeving met een specifiek hoofdstuk over België.
  • Onderzoek bij adverteerders en ouders. Beide groepen duiden dezelfde leeftijd aan wanneer ze inschatten vanaf welke leeftijd kinderen reclamevormen kunnen herkennen (12 jaar), het ethisch en moreel verantwoord is om deze reclamevormen te gebruiken (12-13 jaar), en vanaf wanneer beide groepen vinden dat jongeren op de hoogte gebracht moeten worden over het commerciële karakter van reclamevormen (9-10 jaar).
  • Het spel “Game jezelf reclamewijs” werd gelanceerd in juni 2015 en kreeg ondertussen 20 000 unieke bezoekers over de vloer. Onderzoek bij 211 jongeren toont aan dat de reclamewijsheid ook effectief verhoogde dankzij de game.

Download de documenten in pdf.

Documenten

Media Research & Insights