UBA Position Paper: VRT Beheersovereenkomst 2016-2020

vrtlogov3.png
Overheid moet media aantrekkelijk houden voor adverteerders.

De Minister van Media besloot om, in het kader van de besparingen die aan de VRT werden opgelegd, de nieuwe beheersovereenkomst voor de VRT met een jaar te vervroegen. Naar aanleiding van de maatschappelijke en politieke debatten die hierover gevoerd werden maakte UBA zijn standpunt hierover bekend, o.a. op de hoorzitting van de Commissie Media van het Vlaams Parlement. 

Adverteerders investeren in media.

Adverteerders zijn een belangrijke investeerder in het Vlaamse medialandschap. Bruto investeerden ze 2,3 miljard Euro in Vlaanderen, waarvan 955 miljoen Euro in televisie en 266 miljoen Euro in radio. Bruto-investeringen daalden tov 2013 met 1,2% in televisie en stegen met 9% in radio. Adverteerders investeren in een bepaald medium om hun doelgroep te bereiken aan een correcte prijs en in een kwalitatieve omgeving.

Vlaanderen heeft een sterk radiolandschap. Houden zo!

Vlaanderen heeft een sterk en voor de adverteerder interessant en dynamisch radiolandschap. Sterker dan in andere landen. Het is een stabiel medium waar adverteerders vrij tevreden over zijn en waar ze hun doelgroepen kunnen bereiken. Wij zijn bijgevolg geen vragende partij voor drastische veranderingen in het radiolandschap. Hoewel een brede zender als MNM volgens ons ook perfect zou kunnen aangeboden worden door een commerciële groep. België is één van de sterkste radio-landen in Europa. Wij rekenen erop dat dit zo blijft.

Adverteerders kunnen VRT kijkers moeilijk bereiken.

Voor televisie in Vlaanderen liggen de kaarten enigszins anders. VRT heeft hier een groot marktaandeel met een dagelijks bereik van gemiddeld 2,8 miljoen kijkers en net daar kunnen adverteerders geen reclame maken. Daardoor blijft het Vlaamse televisielandschap voor de adverteerder minder aantrekkelijk. Adverteerders kunnen moeilijker snel het effectief bereik opbouwen dat ze wensen. Vandaar dat UBA steeds gepleit heeft om ook op de VRT-televisiekanalen reclame mogelijk te maken. Bij de vorige beheersovereenkomst heeft UBA een genuanceerd voorstel gedaan en gepleit voor extra reclame op VRT, waarbij een gedeelte van de opbrengsten eventueel kon terugvloeien naar andere partijen in het media-ecosysteem. Er was echter geen politiek draagvlak voor dit voorstel.

We blijven ervan overtuigd dat televisie in Vlaanderen onvoldoende bereik geeft aan adverteerders. Toch lijkt het ons niet opportuun om ook ditmaal te ijveren voor extra reclame op VRT. In de huidige economische realiteit, een dalende markt waarbij klassieke media als TV onder druk staan, zou dit nu geen verantwoord standpunt zijn.

Meer flexibiliteit in het vermarkten van VRT-sponsorpakketten.

Adverteerders vragen om een groot budget tot 2,5 jaar op voorhand vast te zetten, is niet de meest optimale manier om hun communicatie-plannen in te vullen. UBA vraagt meer flexibiliteit in het vermarkten van de VRT-sponsorpakketten. 

Meer flexibiliteit in de regulering van commerciële communicatie.

In het algemeen -en dat gaat even buiten het kader van de beheersovereenkomst- vraagt UBA ook meer flexibiliteit voor commerciële communicatie, en dit aangepast aan de huidige opportuniteiten en mogelijkheden. De VRM (Vlaamse Regulator voor de Media) herinterpreteert vandaag op eigen houtje de bestaande regels steeds strenger. Niemand is hiervoor vragende partij, zelfs de kijker niet.

VRT online platformen commercialiseren?

Naast radio en televisie is er de vraag of VRT actief zijn online platformen moet commercialiseren. Ook hier is de eerste reflex van een adverteerder positief. Want in principe wil de adverteerder alle media overal inschakelen om zijn doelgroepen te bereiken. Maar wetende dat deze nieuwe online-markt net het terrein is waar de commerciële media hun minder-inkomsten willen compenseren, is het misschien niet zo verstandig om dit nu toe te laten. Op dit moment is de vraag naar commerciële communicatie op VRT televisie nog steeds hoger dan het aanbod.Indien het plafond voor commerciële inkomsten status quo zou blijven, dan is er wellicht ook geen noodzaak om de online diensten te commercialiseren.

Van zendersubsidies naar programmasubsidies.

Op langere termijn staat lineaire televisie meer en meer onder druk. Het is zinvol om maatschappelijk en commerciëel hiermee rekening te houden. Een debat dat daarbij internationaal gevoerd wordt is de evolutie van zendersubsidies naar programmasubsidies. Een publieke zender vult vandaag een aantal maatschappelijke prioriteiten in en krijgt daarvoor financiering. De overheid zou echter ook fondsen rechtstreeks ter beschikking kunnen stellen voor de ontwikkeling van nieuwe programma's. Overheidssteun op programmaniveau kan doeltreffender werken en kan een grotere diversiteit leveren en is duurzamer.

In Nieuw-Zeeland, Australië en Canada wordt dit blijkbaar met succes geïmplementeerd. Volgens ons is dit een onderzoek en een debat op lange termijn waard. Daarnaast kan je ook overwegen om dit te combineren met programmafinanciering door commerciële partners.

Overheid moet media aantrekkelijk houden voor adverteerders.

Onze basisvraag aan de overheid is om een evenwichtig medialandschap in Vlaanderen te creëren dat aantrekkelijk is voor de adverteerder. De kernwoorden voor de adverteerder zijn daarvoor: bereik van hun doelgroepen aan een correcte prijs in een kwalitatieve omgeving. Adverteerders financieren grotendeels de Vlaamse media.
Maar het gaat verder dan dat. Reclame-investeringen zijn de motor voor de groei van onze bedrijven en voor innovatie. Macro-economische modellen tonen de sterke positieve correlatie aan tussen investeringen in reclame en de groei van het Bruto Binnenlands Product. Daarom is het de plicht van de overheid om te zorgen voor een gezond media- ecosysteem dat aantrekkelijk is voor adverteerders. 

Download de documenten in pdf.

Documenten

Media