CIM studie over kijkgedrag op nieuwe schermen 2017-1-17

cim-2010-logo-rvb.jpg

CIM Other Screen Monitor

Het CIM publiceert in België de officiële TV-kijkcijfers, gebaseerd op het kijkgedrag op TV schermen. Sinds 2014 volgt het ook het kijkgedrag op nieuwe schermen (PC, laptop, tablet en smartphone) via de bevraging van een online panel. In bijlage vindt u het persbericht met de resultaten van 2015 en 2016 van de Other Screen Monitor.

In het Zuiden blijft het aantal kijkers van online video stabiel, terwijl dit lichtjes daalt in het Noorden. Enkel het videokijken via de smartphone stijgt. Deze groei blijft echter kleiner dan de toename van smartphonegebruikers.

De verdeling van de totale kijktijd op klassieke tv en nieuwe schermen blijft in het Noorden stabiel ten opzichte van 2015. In het Zuiden zien we een relatieve toename van uitgesteld kijken op nieuwe schermen. Het klassieke tv-kijken boet er echter helemaal niet aan belang in. Uit de CIM TV studie blijkt dat het klassieke tv-kijken in het Zuiden zelfs nog stijgt (van gemiddeld 204 minuten per dag in 2015 naar 209 minuten per dag in 2016), terwijl het in het Noorden vrijwel gelijk blijft (gemiddeld 181 minuten per dag in 2015 t.o.v. 180 in 2016). Klassieke tv blijft de belangrijkste vorm van videokijken.

Download de documenten in pdf.

Documenten

Media Research & Insights