Maak kennis met de 5 type "Free Press" lezers

5personagessamen.png

Vijf leden van de Free Press, Branch of The Ppress (Corelio Connect Regionaal, Editions de l'Avenir, Mass Transit Media, Roularta Local Media en Vlan) staan bij lezers en adverteerders bekend als informatiekanaal, maar tevens ook als commerciële actor. Via advertenties en kortingsbonnen wordt de lezer geprikkeld. Door het in kaart brengen van het aankoopgedrag van de lezers en de rol die kortingsbonnen daarbij spelen wou Free Press dit aspect verder onderzoeken en optimaliseren zodat adverteerders maximaal van de exposure kunnen genieten.

Het onderzoek bestond uit een kwalitatief en kwantitatief luik, waarbij telkens de Voornaamste Verantwoordelijke voor de Aankopen (VVA) van het gezin werd bevraagd in functie van de verschillende titels.

Voor het kwalitatieve luik werden focusgroepen georganiseerd waarin men peilde naar het aankoopgedrag van VVA’s,  welke rol de crisis hier al dan niet in speelt en wat hun visie is over het huidige aanbod van de Free Press titels op vlak van salesactivatie. Uit dit onderzoek bleek dat de consument en de VVA in het bijzonder een nieuw positivismeheeft ontwikkeld, in die zin dat men de crisis aanvaardt als een nieuwe realiteit en niet als een obstakel. Bovendien heeft net die crisis ervoor gezorgd dat consumenten slimmer worden in het traceren van commerciële acties en promoties. Kortingsbonnen worden niet langer enkel door de minder bemiddelde consumenten gebruikt, maar zijn heel populair bij alle lagen van de bevolking. 

Uit dit onderzoek bleek dat er 5 types van lezers zijn bij de VVA’s. Zo vertegenwoordigt de Rational Planner die Charly werd gedoopt 42% van de respondenten, de Creative Planner Julie 21%, de Happy Hedonist Nick 17%, de Quiet Follower Emma 12% en de Rational Explorer Max 7%. Wat voornamelijk opviel is dat elk type VVA voorstander is van kortingsacties, wat dus ook de bevindingen van het kwalitatieve luik bevestigt. De bevraagde VVA’s gebruiken de gratis pers als middel om op de hoogte te blijven van het lokale nieuws, maar ook om winkels en hun promoties te leren kennen. 

Maak kennis met de 5 types van lezers binnen de VVA's in de video en bekijk de presentatie met resultaten van de Psychographic Segmentation of the Responsibles for Purchase. 

Documenten

Media Research & Insights