Nieuwe Pers- en Bioscoopbereikstudie van het CIM

iStock-816900730.jpg

De nieuwe Pers- en Bioscoopbereikstudie van het CIM is verschenen en werd gedoopt als "The National Readership Survey". Naast de kanttekeningen van het CIM, gepubliceerd in het persbericht, vatten we hierna kort enkele elementen samen die ons belangrijk lijken. Ze komen uit de methodologie van deze tactische studie die voortaan onder leiding staat van Ipsos.

Om te beginnen willen we erop wijzen dat de publicatie van de papieren edities als dusdanig niet meer voorzien is. De basiscurrency is voortaan ‘Paper + Digital Versions’, met inbegrip van het bereik van de papieren versie en de raadpleging van een nummer in pdf of via een app. Veelzeggend detail, de beroemde basisvraag ‘gelezen, overlopen of doorbladerd’ is veranderd in ‘gelezen, overlopen of geraadpleegd’.

 De nieuwe currency omvat ook twee andere indicatoren: ‘web’ betreft het bereik van de website en is bedoeld om de inbreng van het internet in het geheel Papier + Digital te definiëren en de beruchte ‘Total Brand’ die het bereik van het mediamerk of Media Brand weergeeft, wat ook de drager is. Dat laatste begrip omvat het bereik van de papieren versie, de digitale versie (pdf + app) en de website van de titel in kwestie.
 
Het onderzoek werd gevoerd bij 10.000 individuen die face-to-face bevraagd werden van 20 juni 2016 tot 31 mei 2017. De digitale versies van de Gratis Regionale Pers werden niet gemeten.
 
56% dekking voor de dagbladen
 
Wat de dagbladen (of newsbrands) betreft, meldt Newsworks, het marketingplatform van de vier betrokken regies (De Persgroep Advertising, Mediahuis Connect, Rossel Advertising en IPM Advertising) dat op basis van hun Total Brand-bereik de newsbrands dagelijks iets meer dan 5,464 miljoen Belgen bereiken. Dat komt overeen met 56% van de bevolking van 12 jaar en ouder. “Het sluit aan bij de resultaten die in het verleden waargenomen werden”, constateert Newsworks. Het bereik op een gemiddelde dag bestaat voor 81% uit lezers die de krant op papier lezen of via een digitale versie op pdf of tablet (wat Newsworks Print+ noemt).
 
Het aandeel van Print+ groeit nog in het totale bereik (7,9 miljoen), tot 86%. “Het aantal mensen dat tegelijk Print+ en het web raadpleegt, neemt duidelijk toe. Dat is geen verrassing als je weet dat de platformen complementair van aard zijn: Print+ is het platform van de uitdieping, terwijl het internet het platform van de brandende actualiteit is.”
 
Newsworks wijst ook op een nieuwe definitie van het contact: “Tot dusver werden de papieren lezers die bovendien een digitale replica versie lazen slechts een keer meegeteld. Dat wordt bijgestuurd in de nieuwe CIM-versie die voortaan twee OTS’s rekent. Er worden ook bijkomende contacten gegenereerd door meerdere titels te lezen (al dan niet digitaal). Het gevolg daarvan is de groei van het contactvolume in Print+.” Zo genereren de 4.429.192 lezers van het Print+-platform op een gemiddelde dag niet minder dan 6.931.900 contacten. Dat komt overeen met 1,7 contact per bereikte persoon.
 
We besluiten het newsbrandsluik met een ranking per titel, op basis van het bereik op een gemiddelde dag en de basiscurrency.


 

2016, een recordjaar voor het bioscoopbezoek
Ook de bioscoop wordt, net als vroeger, in deze studie onderzocht. Wat dat betreft, wijst Brightfish op het jaarbereik: bijna 4,741 miljoen Belgen brachten een bezoek aan de bioscoop. Dat is 48,8% van de bevolking. Het is naar verluidt de hoogste bezoekersscore in de afgelopen tien jaar.
 
Het weekbereik stijgt met 4% ten opzichte van de vorige publicatie, tot 544.000 bezoekers om precies te zijn (5,6% dekking).
 
Verder bevestigt de studie het profiel van de bioscoopganger: jong, actief en stedelijk. Volgens de bioscoopregie stijgt het bezoek vooral in de grote steden (+6%), met een piek van 14% voor Brussel. In de kleinere steden blijft het bioscoopbezoek stabiel. Brightfish preciseert nog de selectiviteitsindexen van 197 en 232 op respectievelijk Generation Z (12-17) en de Millennials (18-24). Ook de welstellende werkende bevolking is sterk vertegenwoordigd (bij de 25-39), met een index van 134. Gezinnen met kinderen halen een index van 133 in de vier hogere sociale groepen, de VVA 25-39 piekt op 140.

De volledige methodologie is integraal beschikbaar op de site van het CIM.

Documenten

Media Research & Insights