EFFIE en iVOX lanceren eerste Belgische marketing effectiviteitsbarometer

barometre-effie.jpg

Effie en iVOX publiceren vandaag de eerste effectiviteitsbarometer* voor marketing- en communicatiecampagnes. De barometer blaast warm en koud: quasi alle marketing professionals erkennen het groeiend belang van het meten van de zogenaamde return on communication investment (ROCI) van campagnes om hun effectiviteit correct in te schatten. Maar zij erkennen ook dat ze de effectiviteit van hun campagnes niet consequent meten voor alle campagne onderdelen. Er is nood aan standaarden en een consistente aanpak door alle betrokken partijen.

De diversiteit van het marketinglandschap waarin aantal communicatie touchpoints nooit zo groot was, maakt het meten van effectiviteit van elk onderdeel van een campagne zeer complex. Toch is het van cruciaal belang te weten welke campagneonderdelen werken of niet en waarom. Om marketing professionals hierin bij te staan investeert Effie naast de Awards aanzienlijk in het delen van best practices, content, cases, ervaringen en expertise”, aldus Birgit Heymans directeur Effie Belgium.

Nood aan standaarden

Meer dan 3 op de 5 ondervraagden zeggen dat de focus op marcom effectiveness nu al groot is binnen hun activiteiten en bijna 3 op de 4 denken dat dit in de toekomst nog aan belang zal winnen.

Marcom effectiveness definiëren én meten blijkt voor quasi iedereen belangrijk te zijn, en dit zowel bij grote als kleine campagnes, als bij PR en content marketing. In veel organisaties (40%)  ontbreken echter duidelijke, door iedereen gedeelde meetstandaarden en -methodes.

Meer dan 2 op de 3 ondervraagden formuleren naar eigen zeggen meetbare objectieven en KPI’s bij campagnes voor hun merk. Maar amper 1 op 3  (31%) zegt dat het mogelijk is om vlot verschillende media te vergelijken op vlak van RO(C)I. Minder dan de helft (40%) integreert alle RO(C)I-data over verschillende campagnes in één overzichtelijk dashboard of beschikt over een performant CRM-systeem. Digitale media en social media tracking nemen een prominente plaats in om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van campagnes. 

Te weinig consistentie

Slechts iets meer dan de helft van de bedrijven die deelnamen aan de barometer, meten voor alle campagnes de RO(C)I en/of de impact van touchpoints voor hun merk via meetbare objectieven, KPI’s voor merkbekendheid en -perceptie en RO(C)I van campagnes. In de praktijk wordt vooral de merkbekendheid gemeten. Verder maakt minder dan de helft (45%) gebruik van marketing automation tools om meer resultaten te halen uit campagnes.

Te veel korte termijn

De meerderheid (56%) vindt wel dat de RO(C)I eerder op langere termijn moet worden bekeken in plaats van voor specifieke campagnes. Maar bijna 3 op de 4 marketing professionals vindt dat er te veel wordt gefocust op directe resultaten op korte termijn.

Uit de studie blijkt nog dat het meten en versterken van effectiviteit volgens bijna de helft van de ondervraagden door de adverteerders, media, creatieve en onderzoeksbureau’s samen moet gedaan worden.

“Adverteerders hebben duidelijk nood aan een meer gestructureerde en geïntegreerde lange termijn visie op het meten en analyseren van de effectiveness van hun investeringen in marketingcommunicatie. Een unieke opportuniteit voor UBA, ACC, BAM en UMA om hun leden gestandaardiseerde methodes, processen en tools aan te reiken”, aldus Marc Frederix, Voorzitter Effie Belgium.

Met deze marketing effectiviteitsbarometer beschikt de Belgische marketingwereld voor het eerst over een peiling die inzicht verschaft in het meten van de return on communication investment (ROCI) van campagnes.

“Het is onze ambitie om van deze barometer een benchmark te maken voor de sector, waarmee we de evolutie en impact van marcom effectiveness in kaart brengen”, aldus Hans Verhoeven, General Director iVOX.

*Dit blijkt uit een bevraging bij een representatieve steekproef van communicatiespecialisten bij adverteerders, creative & media agencies uitgevoerd in opdracht van EFFIE door het onafhankelijk marktonderzoekskantoor iVox. Maximale foutenmarge bij de steekproef voor 95% betrouwbaarheid bedraagt 7,8%

Research & Insights