Belgen hebben meer vertrouwen in traditionele dan in sociale media

iStock-637868702.jpg

Whyte Corporate Affairs analyseerde de geloofwaardigheid van verschillende actoren als informatiebron in België.

Dat deed het bureau in samenwerking met GfK via een enquête bij meer dan 1.000 respondenten (576 Nederlandstaligen en 453 Franstaligen) van 18 tot 75 jaar. De bevraging gebeurde online volgens de CAWI-methode (Computer Aided Web Interviewing), tussen 27 oktober en 6 november 2017.
 
Volgens het onderzoek beschouwen de Belgen de mening van experts en universitaire studies als meest geloofwaardige bronnen (82,9%). Maar deze experts worden gevolgd door een andere categorie van actoren, de “naasten of gelijkgestemden” (familie, buren, collega’s, vrienden zowel online als offline, netwerken…): de geloofwaardigheid van deze “peers” piekt op 76,5%. De top drie van meest geloofwaardige actoren wordt vervolledigd met NGO’s en verenigingen met een score van 53,1%.
 
Politieke partijen, intercommunales en parlementairen hinken achterop, met een geloofwaardigheidsgraad ruim onder de 50%.
 
Wat de media betreft, terwijl die in 2012 nog in de top drie stonden met een score van 60,2%, is die vandaag gedaald tot 41,6%. De resultaten zijn echter heel verschillend in functie van het type media. De traditionele media enerzijds doen het nog vrij goed: radio (69,4%), geschreven pers (58,8%) – zowel de papieren versie als online – en televisie (55,2%) blijven in de ogen van de Belgen geloofwaardige informatiebronnen, hoewel hun reserve dus wel afkalft. De sociale media daarentegen vertonen de laatste 5 jaar een zeer sterke terugval. Twitter komt aan een score van amper 17,5%. Ook niet te vergeten: publieke encyclopedieën (zoals Wikipedia) staan hoog aangeschreven (73,6%) bij de respondenten, een score die in de buurt komt van het resultaat van de “peers”.
 
Emmanuel Goedseels, Partner bij Whyte Corporate Affairs: "In tegenstelling tot wat men zou denken, zijn de traditionele media en de bedrijven nog lang niet afgeschreven op het vlak van geloofwaardigheid. Ver van het karikaturale beeld van de meedogenloze onderneming en de traditionele media die amper het hoofd boven water houden, kunnen we toch vaststellen dat deze actoren nog steeds een rol te spelen hebben. Als de traditionele media dit niveau willen behouden, zullen ze moeten weerstaan aan de verleiding van te gemakzuchtige en te snelle berichtgeving. Wat ondernemingen betreft: zij moeten meer dan ooit hun aanwezigheid tonen en proactief communiceren om de geloofwaardigheid die ze vandaag al bezitten verder te verzilveren."

Media Research & Insights