Recht van antwoord door Denis Masquelier, IP Belgium

Denis-Masquelier-IP-Belgium.jpg

Denis Masquelier van IP Belgium antwoordt op het artikel van RMB dat vorige week op onze site werd gepubliceerd.

We hebben het commentaar van Yves Gérard, algemeen directeur van RMB, in dit medium gelezen. Desalniettemin weigeren we in een oeverloos steekspel te vervallen waar niemand een boodschap aan heeft.

Terwijl de Belgische media vanuit steeds meer hoeken belaagd worden, moet de mediasector haar heil zoeken in een samenwerking tussen haar verschillende stakeholders.

Tussen de regies die, mits een betere organisatie, zo'n hoge inkomsten zouden genereren dat ze de opdrachtgevers in staat stellen om hun activiteiten voort te zetten. Tussen de adverteerders die zeker moeten zijn dat ze hun commerciële doelgroepen effectief bereiken. Tussen de overheden die de identiteit en cultuur van de gemeenschap willen opwaarderen.

In het licht van die talrijke uitdagingen moet er rustig nagedacht worden, willen we een Belgische markt, waarvan de omvang en grootte zeer beperkt zijn, in leven houden.

Daarom pleiten we voor een regulering van de opdrachten die toevertrouwd worden aan RMB.

In Europa wordt de aard van een onderneming de facto bepaald door zijn aandeelhouders, niet door zijn klanten. Omdat de RTBF 99,9% van RMB in handen heeft, is RMB de facto een 'overheidsbedrijf'. Dat is trouwens de reden waarom zijn raad van bestuur uitsluitend uit vertegenwoordigers van politieke partijen bestaat, aangevuld met de algemeen directeur van de RTBF.

Vandaar deze vraag over de rol van een overheidsbedrijf zoals RMB: steunt zo'n bedrijf de publieke aandeelhouder in zijn ontwikkeling of moet het de concurrentie aangaan met de privésector?

Samengevat:

  1. RMB behoudt zich het recht voor advertentieruimte te verkopen van de enige operator waarvan het bestaan is gegarandeerd dankzij de publieke dotatie. Nochtans is RMB zelf gevrijwaard tegen een eventuele moeilijke economische situatie;
  2. RMB verstrekt zijn diensten aan particuliere media (AB, NRJ, MyTF1 enz.) waar het nochtans geen nood aan heeft;
  3. In tegenstelling tot de VRT en zijn Europese equivalenten volgt de RTBF reclameregels die op elk punt evenwaardig zijn aan die van de particuliere media.

RMB kan zich alleen maar in de handen wrijven. De kaarten liggen anders voor de particuliere spelers; voor hen is de efficiency van het handelsbeleid de enige garantie voor hun voortbestaan.

Daarom roepen we de overheid op om op de Franstalige reclamemarkt een evenwichtige situatie te creëren, waarin de overheid en de particuliere media even sterk staan.

Denis Masquelier, Sales House General Manager IP Belgium

Het recht van antwoord in deze bijdrage zijn eigen aan de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de opinie van UBA.

Media