Ben jij een millennial-marketer of baby-boomer-marketer?

1497700678_1497700540-1497432723-chris-2.jpg

Door Chris Van Roey. Er was ooit een tijd dat er een duidelijk archetype van marketeer bestond. We noemen hem gemakshalve de Mc-Carthy-marketer, ter ere van Jerome McCarthy, de uitvinder van het 4P-marketing model (een model dat nogal eens verkeerdelijk aan Philippe Kotler werd toegeschreven). Het hield bijna een halve eeuw stand en was de onaantastbare religie voor menig madmen-marketeer.

Het digitale geweld zorgde ook in onze biotoop voor aardverschuivingen. De klassieke theorieën werden fundamenteel in vraag gesteld door de bits en de bytes van de Googles en de Facebooks. De marketing wereld werd uiteengerukt en er ontstonden twee kampen: we dopen hen gemakshalve de Babyboomer-marketer en de Millennial-marketer.
 
De Babyboomer-marketer gelooft in de kracht van het merk. Het consistent communiceren van het merk-DNA is het credo om op lange termijn een breed publiek te overtuigen. Grote creatieve ideeën stimuleren de lovemarks en maken klanten loyale gebruikers en zelfs ambassadeurs. Aida is nog steeds hun grote liefde, ook al dateert dit model (Awareness-Interest-Desire-Action) uit de jaren twintig van vorige eeuw. De strategie om de share-of-wallet te verhogen is zowel de share-of-mind als de share-of-heart te veroveren. Het digitale is voor hen niet meer dan een modern extra touchpoint.
 
De Millenial-marketer gelooft in de kracht van conversie. De analyse van big data is het credo om op korte termijn het ’laaghangend fruit’ te plukken. Lead nurturing en lead scoring stimuleren de business units en converteren prospecten naar klanten. Realtime statistieken zijn hun grote liefde en daarmee sturen zij hun acties constant bij. Het digitale is voor hen het ultieme en enige mekka van performante marketing.
 
De kloof tussen beide marketer-rassen is steeds groter geworden. De twee kampen declameren hun grote gelijk op allerlei fora. Wij kijken ernaar en zijn meer en meer van overtuigd dat beide fracties een goed punt hebben. En we begrijpen stilaan dat de oplossing niet ligt in het kiezen voor de linksen of de rechtsen maar wel in het fusioneren van beide scholen. De nieuwe marketer is de bruggenbouwer tussen beide archetypes. Hij combineert het beste van beide werelden. Hij combineert merkwaarde met technologie en oefent zo maximale invloed uit op het aankoopgedrag, zowel op korte als op lange termijn. Hij bekijkt de business vanuit een geïntegreerde visie. Welkom aan de holistische marketer.