Naar een toenemende internationalisering van de geautomatiseerde media-aankoop

iStock-810940304.jpg

Volgens een onderzoek dat Adobe in december 2017 voerde bij 60 merken en mediabureaus in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Benelux en Scandinavië, is 62% van alle merken van plan om al hun programmatic buying van reclameruimte in house te verzorgen tegen 2022 en 38% een deel ervan.

Deze trend wordt bevestigd door een grote meerderheid marketingprofessionals in de mediabureaus (78%). Zij geven aan dat sommige elementen van programmatic advertentie-inkoop in-house zullen worden opgepakt. Nog volgens Adobe toont de enquête dat merken en bureaus nauwer moeten samenwerken om tot een duidelijke taakverdeling te komen bij programmatic advertentie-inkoop.    

De respondenten benoemden verschillende belangrijke kansen en uitdagingen voor advertentie-inkoop in 2018. Voor alle respondenten geldt dat zij de grootste kansen zien in de groei van programmatic TV (38% van de merken en 56% van de mediabureaus) en in de volledige cross-screen metingen en optimalisatie (38% van d merken en 22% van de mediabureaus). Bij de merken geeft 33% aan dat toegang tot data voor personalisatie een focus wordt. Bij de mediabureaus stelt 33% dat het effectief meten van resultaten een belangrijke doelstelling is voor 2018.
52% van de respondenten bij merken en 56% van de respondenten bij mediabureaus geloven dat programmatic adverteren binnen hun advertentiestrategie belangrijker wordt dan TV-commercials de komende 3-5 jaar. Volgens Adobe is dat volgens 14% van de ondervraagde merkrespondenten nu al het geval.

“Zowel merken als mediabureaus erkennen dat standaard advertentiecampagnes in de huidige wereld achterhaald zijn. Om succesvol te zijn in een competitieve markt is het leveren van de juiste boodschap, aan de juiste doelgroep, op het juiste moment essentieel. Klanten verwachten een afgestemde ervaring en daarom moeten bedrijven de klantbeleving leidend laten zijn. Hierbij is het belangrijk om op juiste moment aantrekkelijke en zinvolle campagnes te leveren die klanten positief stemmen bij iedere interactie, op ieder scherm”, stelt Philip Duffield, managing director Adobe Advertising Cloud, EMEA.

Media Research & Insights