Ad blocking wanted, Franstalige jongeman 18-35

iStock-136553557.jpg

Een van de vragen die aan bod komen in de CIM Establishment Survey en zijn panel, betreft het gebruik van adblockers. 21% van de respondenten beweert er gebruik van te maken op minstens een device.

Er bestaat wel een belangrijk verschil tussen het noorden en het zuiden, wat deze kwestie betreft: 17% in het noorden, 27% in het zuiden.

Laptops en personal pc’s zijn de vaakst uitgeruste devices, de kleinere toestellen in veel beperktere mate: minder dan 6% voor de smartphones, minder dan 4% voor tablets.

Zoals zo vaak bij dit soort kwesties stellen we een generatie-effect vast. Het zijn aldus duidelijk de jongste gebruikers die het vaakst een adblocker installeren, maar ze zijn ook de ijverigste gebruikers online. In Vlaanderen verklaart 31% van de 25-34-jarigen een adblocker te gebruiken, bij de Franstaligen stijgt dat tot 39%. De cijfers liggen dus veel hoger dan de eerder geciteerde 21%. Taal en leeftijd spelen een rol, maar ook de sekse.

Mannen maken veel vaker gebruik van adblockers dan vrouwen, zowel in het noorden als in het zuiden (wat helemaal in de richting gaat van de studie die Space twee jaar geleden rond het onderwerp voerde). Slechts een derde van de adblocker-gebruikers hanteert het principe van de ‘white list’, dat wel reclame op bepaalde sites toelaat.

Documenten

Media Research & Insights