European Broadcasting Union: vertrouwen in traditionele media neemt opnieuw toe

iStock-470621344.jpg

De European Broadcasting Union publiceerde zopas zijn rapport over vertrouwen in de media. Volgens het rapport dat gebaseerd is op meerdere bronnen, waaronder de Eurobarometer en 1000 face-to-face interviews in 33 Europese landen, ligt het vertrouwen in de media nog steeds laag, een conclusie die eerder ook al bleek uit de Trust Barometer van Edelman.

Zo heeft op Europees niveau 21% van de respondenten veel vertrouwen in de media (alle categorieën samen), 36% gematigd en 43% zeer weinig. Voor België bedragen deze cijfers respectievelijk 30, 43 en 27%.

Toch lijkt het vertrouwen van de respondenten in de traditionele media zich te herstellen. Concreet ligt volgens het rapport het vertrouwen van de respondenten in de broadcast media het hoogst. In 24 van de 33 landen is radio het meest vertrouwde medium, in 6 is dat televisie. 59% van de respondenten zegt vertrouwen te stellen in de radio (hetzelfde percentage als vorig jaar), terwijl dat voor tv 51% is (een stijging van 1% ten opzichte van 2016). De geschreven pers wordt nu vertrouwd door 47% van de ondervraagde Europeanen (+2%); daarmee wordt het medium vertrouwd en gewantrouwd door hetzlfde percentage van de bevolking (6% weet het niet). Bemoedigend is dat in 20 van de 33 onderzochte landen het vertrouwen in de geschreven pers verbetert ten opzichte van vorig jaar.

Tegelijk neemt het vertrouwen in de nieuwe media af. Amper 34% van de respondenten vertrouwt het internet (tegenover 36% vorig jaar) en slechts 20% heeft vertrouwen in de sociale media (tegenover 21% verleden jaar). In 28 van de 33 landen zijn ze het minst vertrouwde medium.

Het verslag stelt overigens een correlatie vast tussen persvrijheid en vertrouwen in de broadcast media: hoe hoger het vertrouwen, hoe groter de persvrijheid blijkt te zijn.

Anderzijds blijken er ook grote regionale verschillen te bestaan: algemeen zijn de noordelijke landen (waaronder België) en Albanië meer geneigd de traditionele media te vertrouwen, terwijl de Oost-Europese landen meer vertrouwen hebben in sociale netwerken en het internet.

Documenten

Media Research & Insights