UBA vraagt minister De Croo interventie voor ePrivacy regulering

e-privacy.jpg

Terwijl de meeste adverteerders volop bezig zijn om de Europese GDPR-regelgeving te implementeren, discuteert de Europese Raad over een nieuwe ePrivacy regulering. UBA is ernstig bezorgd over het huidige voorstel. UBA vraagt minister De Croo om bij zijn Europese collega's te pleiten enerzijds voor een betere consistentie tussen ePrivacy en GDPR en anderzijds om de gatekeeper-functie niet in browsers te integreren.

Brief in bijlage : 

Brussel, 6 maart 2018

Mijnheer de vice-premier,
Geachte heer De Croo,

De leden van UBA (Unie van Belgische Adverteerders) zijn ernstig bezorgd over het huidige voorstel van de nieuwe Europese ePrivacy-reglementering. Het voorstel, dat momenteel besproken wordt in de Europese Raad, kan ondernemers verhinderen om hun consumenten te bereiken via online advertenties, en onbedoelde negatieve gevolgen hebben voor de economie en het medialandschap. 

We staan volledig achter het initiatief om een adequate bescherming te garanderen voor de privacy van consumenten. Tegelijkertijd stellen we vast dat de voorgestelde ePrivacy Regulation niet compatibel is met de GDPR regulering. Dat zorgt voor juridische onzekerheid. De goedkeuring van het voorstel in zijn huidige vorm brengt, bovenop GDPR, nog extra nalevingskosten met zich mee. We willen u dan ook verzoeken om te pleiten voor een betere consistentie tussen ePrivacy en GDPR.

Het vertrouwen van de consument is een essentieel element van reclame, en toestemming speelt daarbij een cruciale rol. Door echter -zoals het huidige voorstel suggereert- op te leggen hoe (via software-instellingen) en wanneer (bij installatie) er om toestemming gevraagd moet worden, is het risico groot dat dit zal resulteren in het aanklikken van een vakje. Op die manier raakt het online ecosysteem helemaal uit balans. De sector zelf  is het best geplaatst om toestemming aan hun eigen gebruikers te vragen op de meest efficiënte manier, uiteraard binnen de parameters van GDPR. Het is niet aan browsers en internationale softwareproviders om 'gatekeeper' voor toestemming te zijn. We willen u dan ook verzoeken om voor dit ondernemers-standpunt te pleiten.

We vestigen uw aandacht op het marktonderzoek (http://datadrivenadvertising.eu/), dat uitwijst dat:
- gedragsgerichte, data-gestuurde reclame gemiddeld drie keer waardevoller is dan reclame die niet op dergelijke gegevens kan steunen; dit drijft zowat alle groei in de markt aan;
- data-gestuurde reclame 81% van het inkomen van de Europese nieuwsuitgevers uitmaakt;
- 7 op de 10 Europeanen bereid zijn hun browser-gegevens te delen voor reclamedoeleinden, om toegang te krijgen tot gratis content en diensten.

Onder het huidige voorstel van de ePrivacy zullen marketeers, uitgevers en andere onlinediensten de consumenten mogelijk geen kwaliteitsvolle content en diensten meer kunnen aanbieden, een waarde-uitwisseling die consumenten ten goede komt, die innovatie en de oprichting van start-ups stimuleert, en die groei en banen creëert.

Wenst u dit meer in detail met ons te bespreken, dan willen wij u graag ontmoeten. We blijven ook steeds tot uw beschikking om u bijkomende inlichtingen over dit standpunt te verschaffen. 

Hoogachtend, 

Chris Van Roey
CEO UBA vzw

Documenten