Stop het verbod op reclame!

Hand-of-man-and-woman-holding-glasses-with-beer-941245668_2125x1416.jpeg

Op vraag van de minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, formuleerde de Hoge Gezondheidsraad nieuwe aanbevelingen rond de risico’s van alcoholgebruik.

Naast een aantal adviezen rond de beperking op het aantal eenheden per week en het optrekken van de minimum leeftijd voor het consumeren van alcohol, adviseert de Raad ook volgende maatregelen:

  • totaalverbod op reclame en sponsoring van alcohol
  • vervanging van de huidige slogan “ons vakmanschap drink je met verstand” door de vermelding “alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid”
  • verbod om alcoholische dranken gratis of aan fel verminderde prijs aan te bieden
  • de beschikbaarheid en het aanbod van alcoholische dranken te beperken (bv. verbod op verkoop van alcohol in benzinestations, via automaten en in nachtwinkels)

UBA gaat hierover in overleg met de betrokken associaties en sectorverenigingen. Aangezien deze maatregelen betrekking hebben op de reclamesector, roept UBA haar leden op om dit samen verder op te volgen en hierin een standpunt in te nemen.

U kan contact opnemen met Chris Van Roey, CEO via mail naar chris@ubabelgium.be.

Download hier de integrale versie van het advies van de Hoge Gezondheidsraad (“Hoge Gezondheidsraad. Risico’s van alcoholgebruik. Brussel: HGR; 2018. Advies nr. 9438).