UBA vraagt een fundamentele hervorming van de digitale advertentiewereld

UBA-WFA-Digital-Media-Charter.jpg

Vanuit het oogpunt van de adverteerder blijft er bezorgdheid bestaan over heel wat elementen in het digitale ecosysteem. Deze problemen zijn globaal en vergen tegelijkertijd een wereldwijde en een lokale aanpak. Onder coördinatie van WFA schreven adverteerders verenigingen en adverteerders uit verschillende landen het Global Media Charter.

Spanningen in het digitale ecosysteem

Radicale verschuivingen in de mediaconsumptie hebben geleid tot nieuwe media en nieuwe marktmechanismen. De online advertentiemarkt wordt geconfronteerd met vele uitdagingen. De belofte was dat internet en advertentie-technologie een meer efficiënte markt zou creëren. Helaas is dit niet gebeurd. De markt werd in de laatste twee decennia steeds complexer en er kwam een wildgroei in de tussenpersonen tussen adverteerder en uitgevers. Uitgevers, adverteerders en consumenten worden geconfronteerd met diverse problemen. Het gevolg daarvan is dat het vertrouwen in de online media recent sterk gedaald is.

Een charter kan het vertrouwen herstellen

Adverteerders geloven in de noodzaak om de sector weer in evenwicht te brengen. Het uitgangspunt is dat we het vertrouwen van de consument willen herwinnen. Dit vereist inspanningen van opdrachtgevers, bureaus en media. De toekomst van het ecosysteem hangt af van ons vermogen om de manier waarop we zaken doen ingrijpend en blijvend te veranderen.

UBA publiceert met WFA een Global Media Charter

Vanuit het oogpunt van de adverteerder blijft er bezorgdheid bestaan over heel wat elementen in het digitale ecosysteem. Deze problemen zijn globaal en vergen tegelijkertijd een wereldwijde en een lokale aanpak. Onder coördinatie van WFA schreven adverteerders verenigingen en adverteerders uit verschillende landen het Global Media Charter.

Het Global Media Charter identificeert de belangrijkste probleemgebieden zoals we die vandaag de dag zien. Het is een vertrekpunt voor een nieuwe en open discussie tussen alle betrokkenen om een beter digitaal landschap te creëren.

Acht basis-principes voor een nieuwe samenwerking

Adverteerders identificeren acht gebieden waar zij zich het meeste zorgen maken:

  • Nultolerantie voor ad fraude
  • Volledige bescherming voor 'brand safety'
  • Minimum standaarden voor viewability
  • Transparantie in de digitale supply-chain
  • Verificatie en metingen door derden
  • Aanpakken van de 'walled garden' problemen
  • Hogere standaarden voor data transparantie
  • Verbeteren van de gebruikerservaring

UBA implementeert Digital Media Charter voor Belgische markt

UBA zal in de komende maanden het Global Media charter verder uitwerken voor de Belgische markt.

UBA start eerstdaags gesprekken op met de verschillende partners in het Belgisch ecosysteem om het charter verder uit te werken en om hierover concrete afspraken te maken. Daartoe neemt UBA-contact op met de relevante verenigingen. Het objectief is om voor elk van de 8 principes een gedetailleerd Belgisch actieplan op te stellen om op die manier het vertrouwen van consument en adverteerder in de digitale media te herstellen. Gezien de goede contacten met de betreffende organisaties en met de Belgische media en gezien de gelijklopende belangen vertrouwt UBA op een constructieve samenwerking om tot een gemeenschappelijk resultaat te komen.

WFA zal van zijn kant gesprekken opstarten met de globale wereldwijde media.

UBA zal, samen met de andere leden van WFA, dit charter verder opvolgen en waar nodig aanpassen aan de evoluerende behoeften van de markt.

Het volledige Global Media Charter kan u hier downloaden.

Voor meer informatie:

Chris Van Roey, chris@ubabelgium.be, 0495 55 71 50
Karim Debbah, karim@ubabelgium.be 0496/20 43 51

Documenten