EU geeft nieuwe AV-richtlijnen

AV-richtlijnen-directice-AV.jpg

Op 11 juli 2018 keurde het Europees Parlement de actualisering van de richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMD-richtlijn) goed. De overeenkomst is vanuit het oogpunt van de adverteerders over het algemeen positief en weerspiegelt de meeste aanpassingen die door adverteerdersorganisaties (o.a. UBA en WFA) gevraagd werden. Wij vatten hier de belangrijkste elementen samen.

Algemene bepalingen inzake reclame

  • Voor videodelingsplatformen zoals YouTube zullen op het gebied van reclame dezelfde regels gelden als voor omroeporganisaties. Gesponsorde content en influencers zullen het bestaan van commerciële overeenkomsten duidelijk moeten vermelden.
  • In de nieuwe regels wordt een maximum reclamepercentage van 20 % opgelegd voor de dagelijkse uitzendperiode tussen 6.00 uur en 18.00 uur, waardoor omroepen over meer flexibiliteit beschikken om hun reclameblokken tijdens de dag te verdelen. Om de consument te beschermen tegen te veel reclame tijdens de prime time, mag tussen 18.00 uur en 0.00 uur maximaal 20% reclame uitgezonden worden.
  • Productplaatsing is toegestaan in alle audiovisuele mediadiensten, met uitzondering van nieuws- en actualiteitenprogramma's, programma's op het gebied van consumentenaangelegenheden, religieuze programma's en kinderprogramma's.

Reclame voor levensmiddelen

De tekst handhaaft de steun van de huidige richtlijn voor zelf- en co-regulering in verband met de vermindering van de blootstelling van kinderen aan reclame voor levensmiddelen met een hoog vet-, suiker- en zoutgehalte. 
De overeenkomst handhaaft de verwijzing naar de WHO voor het Europese model voor voedingsprofielen.

Alcohol reclame

De overeenkomst handhaaft de huidige bepalingen inzake alcoholreclame. Audiovisuele commerciële communicatie voor alcoholhoudende dranken mag niet specifiek gericht zijn op minderjarigen en mag het overmatige gebruik niet aanmoedigen.

Codes voor zelf- en coregulering

In een nieuw artikel worden de lidstaten specifiek aangemoedigd om co-regulering toe te passen en zelfregulering te bevorderen door middel van op nationaal niveau aangenomen gedragscodes.

De definitieve tekst is nog niet beschikbaar omdat de consolidatie met de huidige AVMS-richtlijn nog moet plaatsvinden. UBA blijft dit dossier samen met WFA verder opvolgen.

Media