Op 19 september lanceert UBA een nieuwe Expert Community over Agency Management

Love-billboards,-photographs-of-a-woman-with-red-heart-504483836_3000x2000.jpeg

De digitale transformatie is ook in het kader van ‘agency management’ niet zonder gevolgen gebleven. Talrijke nieuwe bureaus en structuren zagen het levenslicht. Dat maakte de relatie tussen adverteerders en externe dienstverleners er niet altijd makkelijker op. Een goede relatie tussen adverteerder en bureau is uitermate belangrijk om op een efficiënte en effectieve manier samen te werken. Soms zit er wat ruis op de relatie, en soms zitten ze niet op dezelfde golflengte. UBA heeft samen met PitchPoint haar leden bevraagd met de bedoeling een beter inzicht te krijgen in de relatie tussen adverteerder en zijn bureau(s).

Dit was de aanleiding voor de beslissing om een nieuwe Expert Community ‘Agency Management ‘op te richten.

De Expert Community Agency Management wil meer inzicht verschaffen in de wereld van de bureaus, de creativiteit prikkelen in een ecosysteem waar meerdere bureaus naast elkaar bestaan en focussen op een optimale interactie tussen adverteerder en bureau. De Expert Communities van UBA hebben als voornaamste doel professionele ervaringen uit te wisselen. Bovendien rekenen we op onze leden voor een actieve deelname aan de discussies die in de Community worden gevoerd.

Er zijn heel wat interessante onderwerpen die we in dit verband kunnen behandelen, waaronder:

  • Kennis van de wereld van de bureaus
  • Definitie van de rol van de bureaus
  • Optimalisatie en problematiek van het agency roster
  • Relatie adverteerder-bureaus
  • Remuneratie en remuneratiemodellen
  • Evaluatie van de prestaties van bureaus

Op 19 september 2018 zal het nieuwe Expert Community ‘Agency Management’ voor de eerste maal bijeen komen. We zullen daarvoor vertrekken van de resultaten van de enquête. Vervolgens zullen we samen het werkingsveld en de doelstellingen van de Expert Community verder verfijnen en een lijst van thema's opstellen die in de daaropvolgende sessies aan bod zullen komen.

Aarzel niet om u in te schrijven.

Agency