UBA verwelkomt 5 nieuwe leden: Arag, Brussels Expo, Hansgrohe, Koninklijke Belgische Hockey Bond en QRF City Retail

Busnessman-And-Businesswoman-Walking-Through-Revolving-Door-482802851_1800x1200.jpeg

We zijn zeer verheugd deze bedrijven in ons ledennetwerk te verwelkomen en heten alle medewerkers van harte welkom.

Een woordje uitleg over de nieuwkomers:

  • ARAG is een gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraar. De ARAG-groep werd in 1935 opgericht in Duitsland. ARAG is aanwezig in de meeste Europese landen, Canada en de Verenigde Staten. In België is ARAG actief sinds 1965.
  • De vzw Brussels Expo, die werd opgericht aansluitend bij de Wereldtentoonstelling van 1935, geldt als hoeksteen van de hele groep. Het doel van deze organisatie bestaat erin een brede ontmoetingsruimte permanent tot leven te brengen met economisch, commercieel, industrieel, wetenschappelijk, cultureel en recreatief georiënteerde activiteiten. Brussels Expo is de Belgische marktleider qua expositieruimte. De UBA Trends Day vindt jaarlijks plaats in het Auditorium 2000 van Brussels Expo.
  • De Koninklijke Belgische Hockey Bond is de federale organisatie van de hockey spelers en speelsters en van hun clubs. In deze hoedanigheid wil de KBHB de beste omstandigheden ontwikkelen voor het beoefenen van de hockeysport in open lucht en in zaal in het ganse land.
  • Hansgrohe: Met 34 maatschappijen en 21 verkoopkantoren over de hele wereld behoort de onderneming Hansgrohe tot de selecte groep Global Players van de sanitaire sector. De mengkranen- en douchespecialist stelde in het boekjaar 2017 zo´n 5000 medewerk(st)ers te werk en leverde mengkranen en douches in meer dan 140 landen.
  • Qrf City Retail is een Belgische openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV of BE-REIT) die gespecialiseerd is in de niche van binnenstedelijk winkelvastgoed in België en Nederland. Meer bepaald is de vennootschap actief in de verwerving, herontwikkeling en verhuur van winkelvastgoed met een focus op City Retail gelegen in de zogenaamde Golden Mile, de straten in de binnenstad die dominant zijn in hun verzorgingsgebied. Op 30 juni 2018 bestaat de portefeuille uit 51 winkelsites met een totale Reële Waarde van 281 MEUR. Qrf City Retail is sinds december 2013 genoteerd op Euronext Brussel (QRF:BB). Op 30 juni 2018 bedraagt de marktkapitalisatie 113 MEUR.